• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omtrent de tussenkomst van de H. Congregatie voor de Geloofsleer
 1. Er kan tussenkomst van de H. Congregatie vereist worden hetzij door het Ordinarium, nadat dit laatste de erop rustende verplichting heeft uitgevoerd, hetzij door een gekwalificeerde groep van gelovigen.
  1. In het tweede geval zal men erover waken dat de toevlucht tot de H. Congregatie niet gemotiveerd wordt door verdachte redenen, b.v. het Ordinarium op een of andere manier ertoe te brengen wettelijke besluiten te wijzigen, of de sectaire dwalingen van een groep te doen ratificeren, enz.
  2. Het is de taak van de H. Congregatie op eigen initiatief tussen te komen wanneer het zware feiten betreft, namelijk wanneer het feit een groot deel van de Kerk treft; maar, telkens de toestand het vereist, zullen zowel het Ordinarium als de Bisschoppelijke Conferentie geraadpleegd worden.
 2. Het is de taak van de H. Congregatie de handelwijze van het Ordinarium te onderscheiden en goed te keuren, of, indien dit nodig blijkt, over te gaan tot een nieuw onderzoek van de feiten, onafhankelijk van datgene dat reeds door het Ordinarium ingesteld werd; dit nieuw onderzoek van de feiten zal gebeuren hetzij door de Congregatie voor Geloofsleer zelf, hetzij door een daartoe bijzonder opgerichte Commissie.

Alinea's in de marge van alinea 4

Andere instanties die gemachtigd zijn om tussen te komen
 1. Het komt in de eerste plaats aan het plaatselijk Ordinarium toe te onderzoeken en tussen te komen
 2. Maar de regionale of nationale bisschoppenconferentie kan ertoe gebracht worden tussen te komen:
  1. indien het plaatselijk Ordinarium, na de verplichtingen die er op rusten te zijn nagekomen, zich tot haar wendt om het geheel van het feit te bestuderen
  2. indien het feit tevens de regio of de natie aangaat, mits de voorafgaandelijke toelating van het plaatselijk Ordinarium
 3. De Apostolische Stoel, mag tussenkomen hetzij op aanvraag van het Ordinarium zelf, hetzij op aanvraag van een gekwalificeerde groep gelovigen en dit op grond van het onmiddellijk recht op universele jurisdictie van de H. Vader. Infra 4

Document

Naam: NORMAE DE MODO PROCEDENDI IN DIUDICANDIS PRAESUMPTIS APPARITIONIBUS AC REVELATIONIBUS
Normen ter onderscheiding van echte of false verschijningen en openbaringen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 25 februari 1978
Copyrights: © 2002, Werkvert.: Stichting VAAK
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam