• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze overwegingen verwijzen naar het missiemandaat dat alle gedoopten en de hele Kerk hebben ontvangen, maar dat niet zonder diepgaand persoonlijke, gemeenschappelijke en pastorale bekering kan worden vervuld. Een bewustzijn van de oproep om het Evangelie te verkondigen kan in feite niet alleen ieder individuele gelovige aanmoedigen, maar ook alle diocesane en parochiële gemeenschappen tot een integrale vernieuwing en steeds grotere openheid voor missionaire samenwerking onder de Kerken, voor het aanmoedigen van de verkondiging van het Evangelie in de harten van ieder persoon, van ieder volk, cultuur, ras en nationaliteit op iedere plaats leiden. Dit bewustzijn wordt gevoed door het werk van Paus Pius XII - Encycliek
Fidei Donum
Over de toestand van de Afrikaanse missie
(21 april 1957)
priesters, gewijde personen, catechisten en lekenmissionarissen in het voortdurende werk om kerkelijke gemeenschap aan te moedigen, zodat het fenomeen ‘interculturaliteit’ kan worden opgenomen in een eenheidsmodel waarin het Evangelie de gist is van vrijheid en vooruitgang, een bron van broederschap, nederigheid en vrede Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 8. De Kerk is feitelijk “het sacrament of het teken en instrument (...) van de innerlijke vereniging met God en van de eenheid van heel het mensdom” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1.

Document

Naam: HET OPBOUWEN VAN DE KERKELIJKE GEMEENSCHAP IS DE BELANGRIJKSTE MISSIE
Missiezondag 2010
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 februari 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Mark de Vries
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam