• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Doorleefd geloof
In de moderne burgerlijke wereld geldt het grote gezin over het algemeen, en niet ten onrechte, als het bewijs van een doorleefd christelijk geloof, omdat het egoïsme waarover Wij zo juist gesproken hebben als over het grootste obstakel van de gezinsuitbreiding, alleen waarachtig door de hulp van godsdienstig-zedelijke beginselen overwonnen kan worden. Onlangs nog heeft men kunnen constateren hoe de zogenaamde "demografische politiek" geen opmerkelijke resultaten boekt, hetzij omdat het individuele egoïsme, waarvan het vaak de uitdrukking is, hetzij omdat de bedoelingen en methoden van die politiek de waardigheid van het gezin en de menselijke persoon vernietigen, door deze haast op een minderwaardig niveau te plaatsen. Alleen het goddelijk en eeuwig licht van het christendom verlicht en verlevendigt het gezin dusdanig, dat het grote gezin, zowel in de vroegste als in de latere tijd, dikwijls als synoniem met het christelijk gezin werd beschouwd. De eerbied voor de goddelijke wetten heeft het overvloedig leven geschonken; het geloof in God schenkt de ouders de noodzakelijke kracht om de offers en ontberingen te aanvaarden die het opgroeiend kind eist; de christelijke geest van liefde waakt over de orde en de rust en verleent tegelijkertijd, als haalt hij deze uit de natuur, de intieme gezinsvreugden zowel aan de ouders, als aan de kinderen en broers en zusters.

Document

Naam: TRA LE VISITE
Tot de Italiaanse Bond voor het Grote Gezin
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 januari 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg. nr. 17, blz. 385-392
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam