• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders in het priesterambt, het Christenvolk verwacht in ons onderricht de ware leer van de Kerk te horen, om Christus opnieuw te kunnen ontmoeten, wat vreugde geeft, vrede en heil. De Heilige Schrift, de geschriften van de Kerkvaders en Kerkleraars, de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
zijn in dit opzicht onmisbare referenties bij de uitoefening van de “munus docendi”, die zo wezenlijk is voor de bekering, de weg van het geloof en het heil van de mensen. “Priesterwijding wil zeggen: ondergedompeld zijn (…) in de Waarheid”. Paus Benedictus XVI, Homilie, Over het priesterschap - Witte Donderdag 2009 tijdens de Chrismamis - Basiliek St. Jan van Lateranen, Heilig hen in de waarheid, Uw woord is waarheid (Joh. 17, 17) (9 apr 2009), 6 Deze Waarheid is niet gewoon een begrip of geheel van ideeën om door te geven en zich eigen te maken, maar is de Persoon van Christus, met wie, voor wie en in wie geleefd moet worden en dit maakt de verkondiging noodzakelijk actueel en begrijpelijk. Alleen het besef van een Waarheid die Persoon werd in de menswording van de Zoon, rechtvaardigt de opdracht tot missioneren: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping” (Mc. 16, 15). Uitsluitend wanneer Hij de Waarheid is, is Hij bestemd voor heel de schepping en is Hij niet de oplegging van iets, doch de openheid van het hart voor datgene waarvoor het geschapen werd.

Document

Naam: DRIEVOUDIGE ZENDING VAN DE PRIESTER (1) - HET ONDERRICHT
6e catechese in de reeks naar aanleiding van het Jaar van de Priester
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 april 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam