• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Waarom zijn jullie hier, jonge mensen van de 90er jaren van de 20ste eeuw? Bespeuren jullie niet ook de "geest van deze wereld" in je? Komen jullie soms niet - ik zeg het nog een keer om je definitief ervan te overtuigen, dat, "groot zijn", "dienen" betekent? Dit "dienen" is zeker niet alleen een menselijk gevoel. En de gemeenschap van de jongeren van Christus is geen agentschap van vrijwillige sociale hulpverlening. Een dienen op deze manier zou beperkt blijven tot de horizon van de "geest van de wereld". Neen! Het gaat om veel meer. De radicaliteit, het eigen karakter en het doel van het "dienen", waartoe wij allen opgeroepen worden, past in het kader van het geheim van de verlossing der mensen. Omdat wij geschapen zijn, worden wij opgeroepen, zijn wij ertoe bestemd om vóór en boven alles God te dienen naar het beeld en de gelijkenis van Christus, die als Heer van de gehele schepping, als middelpunt van het heelal en van de geschiedenis, Zijn koninklijke waardigheid door, de gehoorzaamheid tot de dood, openbaarde en (die) in de verrijzenis verheerlijkt werd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 36 Het rijk van God wordt gerealiseerd door dit "dienen", dat volheid en maat van alle menselijke dienen is. Het werkt niet met behulp van menselijke criteria door macht, sterkte en geld. Het vraagt van ieder van ons een totale beschikbaarheid in het navolgen van Christus, die "niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen".

Ik wil jullie graag aanmoedigen, lieve vrienden, om jullie koninklijke roeping te ontdekken, mee te werken aan de uitbreiding van dit rijk van de waarheid en het leven, van heiligheid en genade, van rechtvaardigheid, van de liefde en van de vrede. Als jullie werkelijk je broeders en zusters willen dienen, laat dan Christus in jullie harten heersen; moge Hij jullie helpen het te begrijpen en te groeien in de heerschappij over jezelf, moge Hij jullie sterken in de deugden, moge Hij jullie vooral met liefde vervullen en jullie op de weg leiden die naar de voltooiing van de mensen voert. Weest niet bang om heilig te zijn! Dat is de vrijheid, waartoe Christus ons bevrijdt heeft (Gal. 5, 1). Niet zoals de machten van deze wereld met leugen en bedrog beloven: totale autonomie, alles moet iedereen toebehoren als schepsels, doe waar je zin in hebt, etc.. Dit maakt ons slaven van de geest van deze wereld en het brengt ons in de gevangenis van het egoïsme en corruptie.

Daarom vraag ik de Heer, dat Hij jullie mogen helpen om te groeien in deze 'Koninklijke vrijheid' als het fundamentele oordeelscriterium en keuzemaatstaf. Juist deze vrijheid zal jullie zedelijk gedrag bepalen in waarheid en liefde. Zij zal jullie de echte liefde laten ontdekken, die niet bedorven is door een denkwezen en een gedrag dat alles goed probeert te praten of een gedrag dat vervreemd en vernietigt. Deze vrijheid zal jullie tot mensen maken, die innerlijk open staan voor een mogelijke roeping tot totale overgave in het priesterschap of het religieuze leven. Zij zal jullie door studie en arbeid doen groeien in menselijheid. Zij zal een aansporing zijn voor jullie daden van 'solidariteit' en een inspiratie voor alle mensen die jullie in jullie leven tegenkomen. Zij zal jullie in 'heren' veranderen om beter te kunnen dienen en om geen slaven te hoeven zijn of meelopers van de wereld.

Document

Naam: HOMILIE - AFSLUITING WJD SANTIAGO DE COMPOSTELA 1989
Wees niet bang om heilig te zijn!
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 20 augustus 1989
Copyrights: © 1989, Stichting Jongeren Samen, 's Hertogenbosch
Bewerkt: 26 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam