• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PAASWENSEN VOORAFGAAND AAN DE H. MIS OP PAASZONDAG
Sint Pietersplein - Vaticaan

Heilige Vader,

Op dit plechtige Paasfeest spoort de liturgie van de Kerk ons aan tot een heilige blijdschap, terwijl ze tot ons zegt: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laat ons hem vieren met vreugde.

In deze geest staan wij vandaag om u heen, opvolger van Petrus, bisschop van Rome, onverwoestbare Rots van de Heilige Kerk van Christus, om met u het Alleluja te zingen. Het Alleluja van het geloof en de christelijke hoop.

Wij zijn u intens dankbaar voor de geestkracht en de apostolische moed waarmee u het Evangelie van Christus verkondigt.

Wij bewonderen de grote liefde, waarmee u zich, met een hart als dat van een vader, "de vreugde, de hoop, het verdriet en de angst van de mensen van tegenwoordig" eigen maakt, om de woorden te gebruiken van de Apostolische Constitutie '2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 1

Vandaag wil de hele Kerk, door middel van mij, u in koor zeggen: Zalig Pasen, geliefde Heilige Vader! Zalig Pasen, de Kerk is met u!

De kardinalen, uw medewerkers in de Romeinse Curie, steunen u. Uw broeders in het bisschopsambt, verspreid over de hele wereld, die de drieduizend Kerkelijke regio’s besturen, steunen u. Vooral in deze dagen steunen de vierhonderdduizend priesters u, die grootmoedig het volk van God dienen, in de parochies, in de scholen, in de ziekenhuizen, en op andere plekken, zoals in de missie, op de meest afgelegen plekken van deze wereld.

Heilige Vader,

Met u is ook het volk van God, dat zich niet laat imponeren door het geklets van het moment of door de beproevingen waardoor de gemeenschap van gelovigen soms getroffen kunnen worden.

Jezus heeft ons gezegd: 'Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld', om er meteen aan toe te voegen: 'maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen'. (Joh. 16, 33)

Afgelopen donderdag, tijdens de Paus Benedictus XVI - Homilie
God spreekt tot ons door de werkelijkheid van deze wereld
Tijdens de Chrismamis in de Sint Pieter
(1 april 2010)
, heeft u, Heilige Vader ons allen gesticht, door tot ons te spreken over de goedheid van God en ons te herinneren aan de inspirerende woorden van de eerste bisschop van Rome, de apostel Petrus, die de houding van Christus tijdens zijn lijden als volgt beschreef: "Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt". (1 Pt. 2, 23)

Heilige Vader, wij zullen proberen uw woorden ter harte nemen. Vandaag, op dit Paasfeest, zullen wij voor u bidden, dat de Heer, de Goede Herder, u mag blijven steunen bij uw missie en uw werk voor de Kerk en de hele wereld.

Zalig Pasen, Heilige Vader!

Zalig Pasen, beminde Christus op aarde.

De Kerk steunt u!

Document

Naam: PAASWENSEN VOORAFGAAND AAN DE H. MIS OP PAASZONDAG
Sint Pietersplein - Vaticaan
Soort: Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Auteur: Angelo Kardinaal Sodano
Datum: 4 april 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Katholiek Nederland
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam