• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat het Grote Jubileum ons heeft nagelaten werd in zekere zin bijeengebracht in de apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Novo millennio ineunte
Een nieuw millennium
(6 januari 2001)
. In dit programmatisch document suggereerde ik een perspectief van pastorale inzet, gefundeerd op de beschouwing van het gelaat van Christus, in het kader van een kerkelijke pedagogie die in staat is de "hoge maat"aan te leggen van de heiligheid, welke vooral gezocht wordt door de beoefening van de kunst van het bidden. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 30-31. (heiligheid) en H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 32-34. (gebed) Hoe zou in dit perspectief de liturgische inzet en in het bijzonder de aandacht voor het eucharistische leven kunnen ontbreken? Ik schreef toen: "In de twintigste eeuw heeft, met name na het Concilie, de wijze waarop de christelijke gemeenschap de sacramenten viert, en met name de eucharistie, een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Men moet in deze richting verder gaan en een bijzondere nadruk leggen op de zondagse eucharistieviering en op de zondag zelf, die beleefd wordt als een speciale dag van het geloof, als de dag van de verrezen Heer en van de gave van de heilige Geest, als het Pasen van de week." H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 35 In de context van de opvoeding tot gebed nodigde ik daarna uit ook het Getijdengebed te cultiveren, waardoor de Kerk de verschillende uren van de dag heiligt evenals het ritme van de tijd volgens de eigen geleding van het liturgisch jaar.

Document

Naam: MANE NOBISCUM, DOMINE
Blijf bij ons, Heer
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr. (definitieve versie)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam