• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Men dient erop te wijzen dat de omstandigheden in belangrijke mate verslechterd zijn, ondanks de lofwaardige inspanningen die in de afgelopen twintig jaren gedaan zijn door de meest ontwikkelde landen of door de ontwikkelingslanden en door de internationale organisaties met het doel een uitweg te vinden uit de situatie of minstens sommige symptomen ervan te verbeteren. De verantwoordelijkheid voor die verslechtering gaat terug op diverse oorzaken. Men moet wijzen op de niet te ontkennen ernstige nalatigheid van de kant van de ontwikkelingslanden zelf en vooral van de kant van degenen die er de economische en politieke macht in handen hebben. Maar nog minder mag men de ogen sluiten voor de verantwoordelijkheid van de ontwikkelde landen, die niet altijd, minstens niet in de vereiste mate, de plicht gevoeld hebben om hulp te bieden aan de landen die gescheiden zijn van de wereld van de welvaart, waartoe zij zelf wel behoren. Maar het is nodig te wijzen op het bestaan van economische, financiële en sociale mechanismen die weliswaar bediend worden door de wil van de mens, maar dikwijls op bijna automatische wijze functioneren en die de situatie van rijkdom voor sommigen en armoede voor anderen versterken. Die mechanismen die op directe of indirecte wijze door de meest ontwikkelde landen bestuurd worden, begunstigen door hun werking zelf de belangen van degenen die ze bedienen, maar lopen uit op het verstikken of beperken van de economie van de minder ontwikkelde landen. Het zal nodig zijn deze mechanismen verderop te onderwerpen aan een nauwkeurige analyse in etisch-moreel opzicht.

De encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
heeft reeds voorzien dat met dergelijke systemen de rijkdom van de rijken zou kunnen toenemen terwijl de nood van de armen bevestigd zou blijven H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 33. Dit vooruitzicht heeft bekrachtiging gevonden door de opkomst van de zogeheten Vierde Wereld.

Document

Naam: SOLLICITUDO REI SOCIALIS
De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 december 1987
Copyrights: © 1987, Stg. RKVoorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam