• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus zag hem aan en hield van hem
In het Evangelieverhaal benadrukt de heilige Marcus hoe Jezus hem aankeek en van hem hield Vgl. Mc. 10, 21 . In de blik van de Heer ligt de kern besloten van deze zeer bijzondere ontmoeting en van heel de christelijke ervaring. Het christendom is immers niet op de eerste plaats een moraal, maar een ervaren van Jezus Christus die persoonlijk van ons houdt, jong of oud, arm of rijk; Hij houdt van ons, ook als we Hem de rug toekeren.

Bij zijn commentaar op deze scène voegde Johannes Paulus II zich tot de jongeren richtend toe: “Ik wens jullie toe dat jullie zo’n blik mogen ervaren! Ik wens jullie toe dat jullie de waarheid ervaren dat Hij, de Christus, liefdevol naar jullie kijkt!” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Aan de jongeren in de wereld ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Jeugd, Dilecti amici - Bereid tot verantwoording (31 mrt 1985), 7. Een liefde die zo volledig en totaal zichtbaar werd aan het Kruis en die de heilige Paulus met verbazing deed schrijven: “De Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf heeft overgeleverd voor mij” (Gal. 2, 20). “Het bewustzijn dat de Vader ons in zijn Zoon steeds bemind heeft, dat Christus iedereen altijd bemint” – schrijft Paus Johannes Paulus II nog – “wordt een stevig steunpunt voor heel ons menselijke bestaan” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Aan de jongeren in de wereld ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Jeugd, Dilecti amici - Bereid tot verantwoording (31 mrt 1985), 7, en laat ons alle beproevingen te boven komen: het ontdekken van onze zonden, het lijden, de ontmoediging.

In deze liefde is de bron gelegen van heel het Christelijk leven en de fundamentele reden van de evangelisatie: als wij werkelijk Jezus hebben ontmoet, dan kunnen we niet anders dan van Hem getuigen tegenover wie zijn blik nog niet hebben ontmoet!

Document

Naam: GOEDE MEESTER, WAT MOET IK DOEN OM DEEL TE KRIJGEN AAN HET EEUWIG LEVEN? (MC. 10, 17)
25e Wereldjongerendag
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Jongkatholiek.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam