• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals ik reeds zei, is één van de verdiensten van de heilige Bonaventura, een authentieke en trouwe interpretatie van de figuur van de heilige Franciscus van Assisi, die hij met veel liefde vereerd en bestudeerd heeft. Ten tijde van de heilige Bonaventura was een stroming onder de minderbroeders, “spirituelen” genoemd, in het bijzonder van mening dat met de heilige Franciscus een totaal nieuwe periode in de geschiedenis begonnen was en dat het “eeuwige Evangelie” waarover de Apocalyps spreekt, verschenen was, dat het Nieuwe Testament verving. Deze groepering beweerde dat de rol van de Kerk in de geschiedenis nu uitgespeeld was en vervangen door een charismatische gemeenschap van vrije mannen, innerlijk geleid door de Geest, namelijk de “spirituele Franciscanen”. Aan de basis van de ideeën van deze groepering lagen de geschriften van een cisterciënzer abt, Joachim van Flore, gestorven in 1202. In zijn werken gaf hij de mening te kennen dat er een trinitair ritme van de geschiedenis bestaat. Hij beschouwde het Oude Testament als het tijdperk van de Vader, gevolgd door het tijdperk van de Zoon en de Kerk. Men diende nog te wachten op het derde tijdperk, dat van de Heilige Geest. Heel de geschiedenis moest geïnterpreteerd worden als een geschiedenis van vooruitgang: van de gestrengheid van het Oude Testament naar de relatieve vrijheid in de tijd van de Zoon, in de Kerk, tot de totale vrijheid van de kinderen van God in de periode van de Heilige Geest, die uiteindelijk ook de periode moet zijn van vrede onder de mensen, verzoening tussen volken en godsdiensten. Joachim van Flore had de hoop gewekt dat het begin van de nieuwe tijd zou komen uit een nieuw monnikendom. Het is dus begrijpelijk dat een groepering van Franciscanen in de heilige Franciscus van Assisi de initiator dacht te zien van een nieuwe tijd en in zijn Orde de gemeenschap van de nieuwe tijd – de gemeenschap van de tijd van de Heilige Geest, die de hiërarchische Kerk achter zich liet om de nieuwe Kerk van de Geest te beginnen, niet meer gebonden aan de oude structuren.

Document

Naam: H. BONAVENTURA (2) - ZIJN DENKEN EN WERKEN
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 10 maart 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam