• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De verkondiging en de nieuwe evangelisatie

Paus Johannes Paulus II had in het voetspoor van hetgeen reeds door Paus Paulus VI tot uitdrukking was gebracht in zijn apostolische exhortatie H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
op zeer vele wijzen de gelovigen herinnerd aan de noodzaak van een nieuwe missionaire periode voor heel het volk van God. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 40 Bij het aanbreken van het derde millennium zijn er niet alleen nog zeer vele volkeren die de Blijde Boodschap nog niet hebben leren kennen, maar hebben zeer vele christenen er behoefte aan dat hun op overtuigende wijze het Woord van God opnieuw wordt verkondigd, zodat zij concreet de kracht van het evangelie kunnen ervaren. Vele broeders en zusters zijn “gedoopt”, maar niet voldoende “geëvangeliseerd”. Bisschoppensynodes, Van de 12e Gewone Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk (Engelstalige versie), Propositiones (25 okt 2008), 38 Dikwijls verliezen naties die eens rijk aan geloof en roepingen waren, de eigen identiteit onder invloed van een geseculariseerde cultuur. Vgl. Paus Benedictus XVI, Homilie, H. Mis ter opening van de 12e Algemene Bisschoppensynode in de Pauselijke Basiliek Sint-Paulus buiten de Muren, Wereld zonder God is in verwarring (5 okt 2008), 3 De noodzaak van een nieuwe evangelisatie, die zo sterk werd gevoeld door mijn eerbiedwaardige voorganger, moet zonder vrees opnieuw worden bevestigd, in de zekerheid van de doeltreffendheid van het goddelijk Woord. De Kerk, die overtuigd is van de trouw van haar Heer, wordt nooit moe de blijde boodschap van het Evangelie te verkondigen en nodigt alle christenen uit om de aantrekkingskracht van het volgen van Christus opnieuw te ontdekken.

De nieuwe evangelisatie en het nieuwe luisteren

Daarom moet onze tijd steeds meer een tijd van een nieuw luisteren naar het Woord van God en van een nieuwe evangelisatie zijn. De centrale plaats van het Woord van God in het christelijk leven opnieuw ontdekken laat ons zo opnieuw de diepste zin vinden van hetgeen paus Johannes Paulus II met kracht in herinnering heeft gebracht: de missio ad gentes voortzetten en met alle kracht de nieuwe evangelisatie ondernemen, vooral in die naties waar het evangelie is vergeten of te lijden heeft onder de onverschilligheid van de meerderheid ten gevolge van een verbreid secularisme. Moge de Heilige Geest honger en dorst opwekken naar het Woord van God en vurige verkondigers en getuigen van het evangelie doen opstaan.

Laten ook wij in navolging van de grote apostel van de heidenvolken, wiens leven was veranderd nadat hij de stem van de Heer had gehoord Vgl. Hand. 9, 1-30 , luisteren naar het Woord van God, dat aan ons altijd persoonlijk hier en nu vragen stelt. De Heilige Geest, zo vertellen ons de Handelingen van de Apostelen, zonderde Paulus samen met Barnabas af voor de prediking en de verspreiding van de Blijde Boodschap Vgl. Hand. 13, 2 . Zo houdt de Heilige Geest ook in onze tijd niet op overtuigde en overtuigende hoorders en verkondigers van het Woord van de Heer te roepen.

Document

Naam: VERBUM DOMINI
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk"
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 30 september 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 22 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam