• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De dialoog tussen Christenen en moslims
Onder de verschillende religies kijkt de Kerk met achting naar de moslims, die het bestaan van één God erkennen; Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 3 zij verwijzen naar Abraham en vereren God vooral met het gebed, de aalmoes en het vasten. Wij erkennen dat er in de traditie van de islam veel Bijbelse figuren, symbolen en thema’s zijn. Het belangrijke werk van de eerbiedwaardige Johannes Paulus II voortzettend, wens ik dat de vertrouwensrelaties die sinds verschillende jaren zijn aangeknoopt tussen Christenen en moslims, voortduren en zich ontwikkelen in een geest van oprechte en respectvolle dialoog. Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Sala degli Svizzeri, Castel Gandolfo, Tot de ambassadeurs van landen, met een moslimmeerderheid, geaccrediteerd bij de Heilige Stoel en vertegenwoordigers van enkele moslimgemeenschappen in Italië (25 sept 2006) De synode heeft de wens tot uitdrukking gebracht dat in deze dialoog het respect voor het leven als fundamentele waarde, de onvervreemdbare rechten van man en vrouw en hun gelijke waardigheid kunnen worden verdiept. Rekening houdend met het onderscheid tussen socio-politieke en religieuze structuur, moeten de religies hun bijdrage leveren aan het algemeen welzijn. De synode vraagt de bisschoppenconferenties om, daar waar het opportuun en nuttig is, ontmoetingen te bevorderen tussen Christenen en moslims zodat ze elkaar leren kennen en de waarden bevorderen waaraan de maatschappij behoefte heeft voor een vreedzaam en positief samenleven. Vgl. Bisschoppensynodes, Van de 12e Gewone Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk (Engelstalige versie), Propositiones (25 okt 2008), 53

Document

Naam: VERBUM DOMINI
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk"
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 30 september 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 27 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam