• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De pastorale dienst welke ter gelegenheid van het Doopsel van kinderen wordt verleend, moet in een ruimere opzet worden ingevoegd welke tot de gezinnen en de hele christelijke gemeenschap wordt uitgestrekt. Daarom is een krachtiger pastoraal van groot belang, welke gericht wordt op verloofden die samenkomen om zich op het huwelijk voor te bereiden, en verder op de echtgenoten die pas in het huwelijk zijn verbonden. Naargelang van de omstandigheden zal de hele kerkelijke gemeenschap moeten worden ingeschakeld, en vooral de opvoeders, de christelijke echtgenoten, gezinsgroepen, religieuze congregaties en seculiere instituten. De priesters moeten aan dit apostolaat een ruime plaats toekennen. Vooral de ouders moeten zij aan hun plicht herinneren het geloof van hun kinderen te versterken en te vormen. Want hen is juist opgedragen de godsdienstige initiatie van het kind te beginnen, het Christus te leren beminnen als naaste vriend en tenslotte zijn geweten te vormen. Dit werk ontwikkelt zich des te vruchtbaarder en gemakkelijker, omdat het steunt op de genade van het Doopsel welke in de ziel van het kind is uitgestort.
Zoals de orde van dienst duidelijk aangeeft, moet de parochiegemeenschap en vooral de groep Christenen die door vriendschap en als buren met dit gezin zijn verbonden, deelhebben aan deze pastoraal van het Doopsel. Want 'aan het volk van God, de Kerk, die het van de apostelen ontvangen geloof doorgeeft en levend houdt, komt de taak toe door onderricht in de christelijke leer en praktijk de mensen zo goed mogelijk op het Doopsel voor te bereiden'. Deze actieve deelneming van het christelijke volk welke reeds in praktijk wordt gebracht waar het over volwassenen gaat, wordt evenzeer bij het Doopsel van kinderen gevraagd, omdat 'het volk van God, de Kerk, vertegenwoordigd door de plaatselijke gemeenschap ... een zeer voorname plaats heeft'. Overigens trekt de gemeenschap zelf groot geestelijk en apostolisch voordeel uit de viering van het Doopsel. Na de liturgische viering moet tenslotte het werk van de gemeenschap bovendien nog worden voortgezet, omdat de volwassenen moeten samenwerken om het geloof van de jongeren te doen groeien zowel door het getuigenis van hun christelijk leven als door de deelneming aan verschillende catechetische activiteiten.

Document

Naam: PASTORALIS ACTIO
Instructie over het Doopsel van kinderen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 20 oktober 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 16 p. 719-730
Bewerkt: 28 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam