• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op grond van deze twee beginselen zal de werkelijke toestand van de afzonderlijke gevallen moeten worden afgewogen door een pastoraal gesprek tussen de priester en het gezin. Wat de wijze betreft waarop het gesprek moet worden gehouden met christelijke ouders die regelmatig hun godsdienstige plichten nakomen, zijn de normen gegeven in de Inleiding van het Romeins rituaal, waarvan het voldoende is hier twee meer belangrijke zaken te vermelden.

Allereerst moet groot belang worden gehecht aan de aanwezigheid en actieve deelneming van de ouders bij de viering; zij hebben een belangrijker rol dan de peters en meters van wie de aanwezigheid ook wordt vereist, daar hun hulp bij de opvoeding kostbaar is en soms noodzakelijk.

Vervolgens moet groot belang worden gehecht aan de voorbereiding van het Doopsel. De ouders moeten ervoor zorgen hun pastores van de verwachte geboorte in kennis te stellen en hun ziel geestelijk voor te bereiden. De pastores moeten verder de gezinnen bezoeken, ja zelfs meerdere samenbrengen en hen catechese en geschikte aanwijzingen geven; zij moeten tenslotte aansporen te bidden voor de kinderen die zij weldra zullen ontvangen. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen, Ordo Baptismi parvulorum (15 mei 1969). Praenotanda, no. 8, par. 2, p. 17, no. 5, pars. 1 and 5, p. 16

Wat de tijd betreft om het Doopsel te vieren zal men zich in dezen moeten houden aan de aanwijzingen van het rituaal: 'hier moet allereerst rekening worden gehouden met de gezondheid van het kind: men zorge ervoor dat het kind tijdig de gave van het Sacrament ontvangt. Vervolgens met de gezondheidstoestand van de moeder: men wachte (zo mogelijk) met het Doopsel, tot de moeder voldoende hersteld is om zelf bij de viering aanwezig te kunnen zijn. Tenslotte dient rekening gehouden te worden met wat nodig is voor de pastoraal, als het maar niet ten nadele is van het welzijn van het kind, dat boven alles gaat; dat wil zeggen: men bepale de tijd van de viering zo, dat de ouders voldoende op de viering kunnen worden voorbereid en de viering zelf zo kan worden geregeld, dat de bedoeling ervan goed overkomt'.

Derhalve wordt het Doopsel gevierd, 'indien het kind in direct levensgevaar verkeert, zo spoedig mogelijk', anders gewoonlijk 'binnen de eerste weken na de geboorte van het kind'. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen, Ordo Baptismi parvulorum (15 mei 1969). 8, par. 1, p. 17

Document

Naam: PASTORALIS ACTIO
Instructie over het Doopsel van kinderen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 20 oktober 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 16 p. 719-730
Bewerkt: 28 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam