• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is van belang allereerst in herinnering te roepen, dat het Doopsel van de kinderen voor een ernstige plicht moet worden gehouden; vragen die hierover aan de pastores worden gesteld, kunnen niet anders worden opgelost dan door zich trouw toe te leggen op de leer en bestendige praktijk van de Kerk. De pastoraal met betrekking tot het dopen van kinderen moet concreet door twee beginselen worden beheerst, waarvan de tweede aan de eerste ondergeschikt is.

  1. Het Doopsel dat voor het heil noodzakelijk is, is teken en werktuig van de voorkomende liefde van God, die van de erfzonde bevrijdt en de deelneming aan het goddelijk leven meedeelt: op zich mag de gave van deze goederen voor kinderen niet worden uitgesteld.
  2. Er moeten waarborgen worden gegeven, dat deze gave door een echte opvoeding tot geloof en christelijk leven zo kan groeien, dat de 'werkelijkheid' van het Sacrament tot volle ontplooiing komt. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen, Ordo Baptismi parvulorum (15 mei 1969). Praenotanda, no. 3, p. 15 Deze waarborgen worden gewoonlijk door de ouders of verwanten gegeven, hoewel zij op verschillende manieren in de christelijke gemeenschap kunnen worden aangevuld. Indien deze waarborgen echter in werkelijkheid niet ernstig zijn, kan dat een reden zijn waarom het Sacrament wordt uitgesteld; wanneer er tenslotte zeker geen zijn, moet het Sacrament beslist worden geweigerd.

Document

Naam: PASTORALIS ACTIO
Instructie over het Doopsel van kinderen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 20 oktober 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 16 p. 719-730
Bewerkt: 28 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam