• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECREET INZAKE DISPENSATIE IN DE FORMA CANONICA VAN DE HUWELIJKSSLUITING

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
luidt:

Indien ernstige moeilijkheden het in acht nemen van de canonieke vorm in de weg staan, heeft de plaatselijke ordinaris van de katholieke partij het recht hiervan in afzonderlijke gevallen te dispenseren, na raadpleging echter van de ordinaris van de plaats waar het huwelijk gevierd wordt en met behoud van een of andere publieke vorm van viering voor de geldigheid ervan; het komt aan de Bisschoppenconferentie toe de normen vast te stellen, volgens welke voornoemde dispensatie op eenvormige wijze verleend wordt.

"De Bisschoppenconferentie heeft daarom het onderstaande bepaald: De plaatselijke ordinaris zal overeenkomstig Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
op verzoek dispenseren in de canonieke vorm van de huwelijkssluiting, wanneer de kerkelijke huwelijkssluiting voor betrokkenen ernstige moeilijkheden met zich mee brengt, bijvoorbeeld wanneer de niet-katholieke partner vanwege zijn/haar geloofsovertuiging onoverkomelijke bezwaren tegen een kerkelijke huwelijkssluiting heeft, of wanneer ernstige moeilijkheden te verwachten zijn van de familie van de niet-katholieke partij of wanneer een andere ernstige reden aanwezig is die naar het oordeel van de plaatselijke ordinaris voldoende is. Deze dispensatie wordt verleend door de plaatselijke ordinaris van de katholieke partner, gehoord de ordinaris van de plaats waar het huwelijk gesloten wordt. Bij het verlenen van de dispensatie geeft de plaatselijke ordinaris aan, op welke publieke wijze het huwelijk gesloten moet worden".

Document

Naam: DECREET INZAKE DISPENSATIE IN DE FORMA CANONICA VAN DE HUWELIJKSSLUITING
Soort: Nederlandse toepassingsbesluit
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 13 maart 1990
Copyrights: © 1990, Toepassingsbesluiten bij de Codex Iuris Canonici / R.K. Regelingen nr. 5, Utrecht
Bewerkt: 8 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam