• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECREET OVER DE VORMING VAN PERMANENTE DIAKENS

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
bepaalt:

De aspiranten voor het permanent diaconaat dienen overeenkomstig de voorschriften van de bisschoppenconferentie gevormd te worden in het voeden van hun geestelijk leven alsook opgeleid te worden om de taken welke aan deze wijding eigen zijn, op de juiste wijze te vervulen:
1. jonge mannen tijdens een verblijf van ten minste drie jaar in een daartoe bestemd huis, tenzij de diocesane Bisschop om ernstige redenen anders bepaald heeft;
2. mannen van rijpere leeftijd, hetzij ongehuwd hetzij gehuwd, gedurende drie jaar op een wijze welke door dezelfde bisschoppenconferentie bepaald is.

"Wij bepalen dat kandidaten, die zich met behoud van hun civiel beroep als diaken in de dienst van de Kerk willen stellen, gedurende vier jaren worden gevormd volgens een door ons vastgesteld program in een huis dat daartoe door ons is aangewezen of erkend.
Vervolgens dat kandidaten, die zich als diaken volledig in dienst van de Kerk willen stellen, een volledige theologische studie moeten volgen met de daaraan verbonden pastorale stages".

Document

Naam: DECREET OVER DE VORMING VAN PERMANENTE DIAKENS
Soort: Nederlandse toepassingsbesluit
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 31 januari 1989
Copyrights: © 1989, Toepassingsbesluiten bij de Codex Iuris Canonici / R.K. Regelingen nr. 5, Utrecht
Bewerkt: 5 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam