• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hij werd geboren in Lissabon, in een adellijke familie, rond 1195 en werd gedoopt onder de naam Fernando. Hij trad in bij de kanunniken die de kloosterregel volgden van de heilige Augustinus, eerst in het klooster van de Heilige Vincentius in Lissabon en vervolgens in dat van het Heilig Kruis in Coimbra, een cultureel centrum met grote faam in Portugal. Hij wijdde zich met interesse en ijver aan de studie van de Bijbel en de Kerkvaders, en verwierf zo een theologische kennis die hij ten dienste stelde van zijn onderricht en prediking. In Coimbra had een gebeurtenis plaats die een beslissende wending aan zijn leven gaf: in 1220 werden daar de relieken van de eerste vijf Franciscaanse missionarissen uitgestald, die naar Marokko gegaan waren waar zij het martelaarschap ondergaan hadden. Hun leven wekte bij de jonge Fernando het verlangen hen na te volgen en voortgang te maken op de weg van de christelijke volmaaktheid: hij verzocht de kanunniken van de H. Augustinus hen te mogen verlaten en Minderbroeder te worden. Zijn verzoek werd ingewilligd en onder de naam Antonius vertrok ook hij naar Marokko, doch de Goddelijke Voorzienigheid besliste er anders over. Omwille van een ziekte werd hij gedwongen naar Italië te gaan en in 1221 nam hij in Assisi deel aan het bekende “Kapittel der matten”, waar hij ook de heilige Franciscus ontmoette. Later leefde hij enige tijd zo verborgen mogelijk in een klooster bij Forli, in Noord-Italië, waar de Heer hem voor een andere zending riep. Uitgenodigd om te preken op een priesterwijding, gaf hij blijk van begiftigd te zijn met zo een kennis en welsprekendheid dat zijn oversten hem voor de prediking bestemden. Zo begon in Italië en Frankrijk zulk een intensieve en doeltreffende apostolische activiteit, dat velen die zich van de Kerk hadden afgekeerd, op hun stappen terugkeerden. Antonius behoorde ook tot de eerste leraars in theologie onder de Minderbroeders, zo niet de eerste. Hij begon zijn onderricht in Bologna, met de zegen van de heilige Franciscus, die de deugden van Antonius erkende en hem een korte brief stuurde die met deze woorden begon: “Het doet mij genoegen dat ge theologie onderricht aan de broeders”. Antonius legde de basis van de Franciscaanse theologie die door andere eminente denkers ontwikkeld werd en haar hoogtepunt kende met de heilige Bonaventura van Bagnoregio en de zalige Duns Scotus.

Als provinciale overste van de Minderbroeders in Noord-Italië, zette hij zijn prediking verder, afgewisseld met bestuurstaken. Na zijn opdracht als provinciale overste trok hij zich terug in de buurt van Padua, waar hij reeds drie keer geweest was. Amper een jaar later, op 13 juni 1231, stierf hij aan de poorten van de stad. Padua, de stad die hem met genegenheid en verering ontvangen had, gaf hem voor altijd eer en devotie. Paus Gregorius IX die hem had horen preken, had hem “Ark van het Verbond” genoemd en verklaarde hem reeds een jaar na zijn dood, heilig; dat was in 1232, na de wonderen die op zijn voorspraak gebeurd waren .

Document

Naam: H. ANTONIUS VAN PADUA
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 10 februari 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam