• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zo komen wij bij de tweede vraag. Hoe kunnen wij “hiervan” getuigen zijn? Wij kunnen slechts getuigen zijn als wij Christus kennen en als wij door Christus te kennen, God kennen. Christus kennen impliceert zeker een intellectuele dimensie – leren wat wij van Christus weten – doch het is altijd veel meer dan een intellectueel proces: het is een existentieel proces, een proces waarbij mijn ik opengaat, een transformatieproces van mijzelf door de aanwezigheid en kracht van Christus en zo is het ook een proces van openheid naar alle anderen die het lichaam van Christus moeten vormen. Zo wordt het duidelijk dat Christus kennen, als intellectueel en vooral existentieel proces, een proces is dat ons tot getuigen maakt. Met andere woorden, wij kunnen slechts getuigen zijn indien wij Christus persoonlijk kennen en niet alleen doorheen de anderen, Hem kennen door ons eigen leven, door onze persoonlijke ontmoeting met Christus. Door Hem werkelijk in ons geloofsleven te ontmoeten, worden wij getuigen en zo kunnen wij bijdragen tot het nieuwe van de wereld, tot het eeuwig leven. De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
geeft ons ook een aanwijzing over de inhoud van dit “hiervan”. De Kerk heeft het essentiële van wat de Heer ons in de Openbaring gegeven heeft, in de “1e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
” bijeengebracht en samengevat; zij ontleent “haar grote autoriteit aan het feit dat zij de vrucht is van de twee eerste oecumenische concilies (325 en 381)”, Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 195. De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
preciseert “nu nog bezitten de grote kerken van oost en west deze geloofsbelijdenis gemeenschappelijk” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 195. In deze Geloofsbelijdenis staan dus de geloofswaarheden die de christenen kunnen belijden en waarvan zij samen kunnen getuigen opdat de wereld zou geloven; zo tonen zij met het verlangen en het engagement om de bestaande verschillen te overwinnen, de wil tot volledige gemeenschap, tot de eenheid van het Lichaam van Christus.

Document

Naam: EENHEID, EEN GAVE GODS
Over de Bidweek voor de eenheid van de Christenen 2010
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 januari 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam