• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het thema van dit jaar is genomen uit het Evangelie van de heilige Lucas, uit de laatste woorden van de Verrezene tot Zijn leerlingen: “Gij zijt getuigen hiervan” (Lc. 24,48). Het voorstel van het thema werd door de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen, in overeenstemming met de Commissie Geloof en Constitutie van de Oecumenische raad van Kerken, gevraagd aan een oecumenische groepering in Schotland. Een eeuw geleden had de “Wereldconferentie voor Problemen in betrekking tot de Niet Christelijke Wereld” precies plaats in Edinburg, Schotland, van 13 tot 24 juni 1910. Onder de problemen die toen ter sprake kwamen, was er dat van de objectieve moeilijkheid om het Evangelie geloofwaardig te verkondigen in een niet christelijke wereld door christenen die onderling verdeeld zijn. Zal de verkondiging van Christus als enige Verlosser van de wereld en onze Vrede, geloofwaardig zijn als christenen niet eensgezind naar voor treden of dikwijls zelfs in tegenstrijd zijn met elkaar ten overstaan van een wereld die Christus niet kent, die zich van Hem verwijderd heeft of onverschillig is ten overstaan van het Evangelie? Het verband tussen eenheid en zending is sindsdien een essentiële dimensie van iedere oecumenische activiteit en ook het uitgangspunt ervan. Het is voor deze specifieke bijdrage dat de Conferentie van Edinbourg één van de vaststaande punten blijft in het moderne oecumenisme. De katholieke Kerk heeft dit perspectief met Vaticanum II hernomen en met klem bevestigd: de verdeeldheid onder de volgelingen van Jezus “is zeer duidelijk in strijd met de bedoeling van Christus; zij is ook een ergernis voor de wereld en de hoog verheven taak van de evangelieverkondiging aan alle schepselen wordt erdoor geschaad” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 1.

Document

Naam: EENHEID, EEN GAVE GODS
Over de Bidweek voor de eenheid van de Christenen 2010
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 januari 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 30 augustus 2013

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam