• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Geliefde broeders en zusters,

Wij bevinden ons middenin de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, een oecumenisch initiatief dat zich reeds meer dan een eeuw geleidelijk ontwikkeld heeft en dat ieder jaar de aandacht vestigt op het thema van de zichtbare eenheid tussen de christenen, wat het bewustzijn impliceert en het engagement stimuleert van hen die in Christus geloven. Dit gebeurt vooral door een uitnodiging tot gebed, in navolging van Jezus zelf, die de Vader voor Zijn leerlingen vraagt “mogen allen één zijn opdat de wereld gelove” (Joh. 17, 21). Het volgehouden gebed om volledige gemeenschap onder de leerlingen van de Heer manifesteert de meest authentieke en diepe oriëntatie van heel het oecumenische streven, want eenheid is voor alles een gave Gods. Inderdaad, zoals het Tweede Vaticaanse Concilie zegt: “dit heilig voornemen alle christenen te verzoenen in de eenheid van de ene en enige Kerk van Christus, gaat de menselijke krachten en gaven te boven” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 24. Bijgevolg is naast onze inspanning voor broederlijke relaties en voor dialoog om de geschillen die de Kerken en kerkgemeenschappen van elkaar scheiden, op te helderen en op te lossen, ook het vertrouwend en eensgezind aanroepen van de Heer noodzakelijk

Document

Naam: EENHEID, EEN GAVE GODS
Over de Bidweek voor de eenheid van de Christenen 2010
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 januari 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam