• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Franciscanen en Dominicanen waren getuigen, maar ook leraars. Inderdaad, een andere noodzaak die in hun tijd groot was, is die van het godsdienstonderricht. Een groot aantal leken gelovigen die in steden woonden die volop in expansie waren, verlangden een intens spiritueel christelijk leven te leiden. Zij probeerden zich dus te verdiepen in de kennis van het geloof en geleid te worden op de moeilijke maar begeesterende weg van de heiligheid. De bedelordes waren gelukkig aan deze behoefte te kunnen beantwoorden: de verkondiging van het Evangelie in zijn eenvoud, in zijn diepgang en grootheid was een doel, misschien het belangrijkste doel van deze beweging. Met veel ijver wijdden zij zich inderdaad aan de verkondiging. De gelovigen die samenkwamen om naar de predikers te luisteren in kerken en op plaatsen onder de blote hemel - denken we bijvoorbeeld aan de heilige Antonius, waren zeer talrijk, dikwijls echte menigten. Onderwerpen die dicht bij de mensen stonden, waren aan de orde, vooral de beoefening van de theologale en morele deugden, met concrete voorbeelden die gemakkelijk te begrijpen zijn. Bovendien gaf men onderricht in manieren om het gebedsleven en de vroomheid te voeden. De Franciscanen verspreidden bijvoorbeeld op grote schaal de devotie voor de mensheid van Christus, met het engagement de Heer na te volgen. Het is niet verwonderlijk dat vele gelovigen, mannen en vrouwen, ervoor kozen zich op de christelijke weg te laten begeleiden door Franciscaanse en Dominicaanse broeders, geestelijke leiders, gezochte en gewaardeerde biechtvaders. Zo ontstonden verenigingen van leken gelovigen die zich aan de spiritualiteit van de heilige Franciscus en de heilige Dominicus inspireerden, op een manier die aangepast was aan hun levensstaat. Het gaat om de Derde Orde, zowel de Franciscaanse als de Dominicaanse. Met andere woorden, het aanbod van een “heiligheid voor leken” veroverde een groot aantal mensen. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie zei, is de roeping tot heiligheid niet voorbehouden tot enkelen maar is zij universeel Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 40. In al die levensstaten vindt men de mogelijkheid te leven volgens het Evangelie, overeenkomstig de vereisten van elke staat afzonderlijk. Ook vandaag moet iedere christen streven naar de “hoge maat van het christenleven”, tot welke levensstaat men ook behoort!

Document

Naam: DE BEDELORDES (FRANCISCANEN EN DOMINICANEN)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 januari 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 augustus 2010

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam