• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Heilig Land
Het sleutelwoord verzoening brengt mij de tweede belangrijke reis van dit jaar in herinnering: mijn bezoek aan het Heilig Land. Wat dat betreft wil ik de koning van Jordanië hartelijk danken voor de gastvrijheid waarmee ik ontvangen ben en hij mij begeleid heeft gedurende mijn pelgrimage. Mijn dank betreft in het bijzonder de manier waarop hij werkt voor een vreedzaam samenleven van Christenen en moslims, respect voor de religie van anderen en samenwerking in één gemeenschappelijke verantwoordelijkheid jegens God. Ik dank ook hartelijk de regering van Israël voor alles wat zij gedaan hebben om deze reis vreedzaam en veilig te laten plaatsvinden. In het bijzonder ben ik dankbaar dat mij de mogelijkheid gegeven werd twee grote publieke vieringen te houden in Paus Benedictus XVI - Homilie
In het Heilig Land is plaats voor iedereen
In de vallei van Josafat, vóór de basiliek van Getsemane en de Olijfberg tijdens de reis door het Heilig Land 2009
(12 mei 2009)
en Paus Benedictus XVI - Homilie
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart
Mount Precipice – Nazareth
(14 mei 2009)
, waar Christenen in staat waren in het publiek te verschijnen als geloofsgemeenschap in het Heilige Land. Tenslotte dank ik ook de Palestijnse Autoriteit die mij eveneens hartelijk heeft welkom geheten. Zij gaven mij ook de gelegenheid om een publieke liturgische viering te celebreren in Paus Benedictus XVI - Homilie
Bouw uw locale kerken op, maak ze werkplaatsen van dialoog, tolerantie en hoop
Mangers Square van Bethlehem gedurende de reis door het Heilige Land 2009
(13 mei 2009)
en om kennis te nemen zowel van het lijden als de hoop in het Palestijnse Territorium. Alles wat in die landen te zien is schreeuwt om verzoening, rechtvaardigheid en vrede. Mijn bezoek aan Paus Benedictus XVI - Toespraak
Moge de naam van deze slachtoffers nooit vergeten worden
Bezoek aan het monument Yad Vashem - Jeruzalem tijdens reis door het Heilig Land 2009
(11 mei 2009)
vertegenwoordigde een overweldigende ontmoeting met misdaden van de menselijke zonde, met de haat van blinde ideologiën die zonder rechtvaardiging miljoenen mensen de dood injagen en daarbij, uiteindelijk God uit deze wereld wilden elimineren, de God van Abraham, Isaac en Jacob, en de God van Jezus Christus. Yad Vashem is dus in de eerste plaats een herinneringsplaats tegen de haat, een diepgevoelde oproep voor zuivering en vergeving, voor liefde. Dit monument ten teken tegen de menselijke zonde maakte het nog belangrijker om herinneringsplaatsen van geloof te bezoeken en maakte het ons mogelijk hun blijvende relevantie te benadrukken. In Jordanië hebben we het laagste punt van de aarde langs de rivier de Jordaan gezien. Hoe zouden we niet de woorden in herinnering roepen uit de Brief aan de Efeziërs dat ons verhaald dat Christus "neergedaald tot de laagste delen van de aarde" (Ef. 4, 9). In Christus is God neergedaald tot in de diepste diepten van het menselijk bestaan, zelfs in de diepten van haat en blindheid, in de donkerte van de menselijke afstand tot God, om daar de vlam van Zzijn liefde te ontsteken. Hij is aaanwezig, zelfs in de donkerse nacht: "lag ik neer bij de doden - daar staat Gij" (Ps. 139, 8). In dit deel van de Psalm werd Jezus nederdaling een realiteit. Dus de ontmoeting met de plaatsen van verlossing in de kerk van de Aankondiging in Nazareth, in de grot van de Geboortekerk in Bethlehem, zowel als op de plek van de kruisiging Calvarië en voor H. Maximus Confessor
Quaestiones ad Thalassium ()
, getuige van de Verrijzenis was op dezelfde wijze de aanraking met de geschiedenis van God met ons. Geloven is geen mythe. Het is waarachtige historie welke paden voor ons aanraakbaar zijn. Dit realisme van het geloof doet ons goed, vooral temidden van de hektiek van de huidige tijd. God heeft zich werkelijk geopenbaard. In Jezus Christus is Hij werkelijk vlees geworden. Als de Verrezene blijft Jezus werkelijk mens, opent Hij noodzakelijkerwijs onze mensheid voor God en bewijst dat God een God is die ons nabij is. "God met ons", die ons voortdurend bij Zich roept: laat jezelf verzoenen met jezelf en elkaar! Als voorwaarde voor ons persoonlijk en gemeenschapsleven is de taak dat we ons eerst verzoenen.

Document

Naam: UITWISSELING VAN DE KERSTGROETEN MET LEDEN VAN DE ROMEINSE CURIE EN ANDERE BESTUURDERS
Kerstmis 2009
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 21 december 2009
Copyrights: © 2009, Librerie Editrice Vaticana
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 28 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam