• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wie erleuchtend ist doch diese Wahrheit für den Menschen des dritten Jahrtausends, der unablässig danach strebt, sich selbst zu verwirklichen!

In de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
heb ik de factoren geanalyseerd die een obstakel vormen op de weg naar het humanisme. Onder de meest voorkomende dient men te vermelden het verlies in het vertrouwen in de rede en in haar vermogen om de waarheid te bereiken, de verwerping van de transcendentie, het nihilisme, het relativisme, de zijnsvergetelheid, de ontkenning van de ziel, de voorrang van het irrationele of het gevoel, de vrees voor de toekomst en de existentiële angst. Om aan deze zeer zware uitdaging, die aan de toekomstige perspectieven van dat humanisme raakt, te beantwoorden, heb ik aangeduid hoe het denken van Sint-Thomas, met zijn stevig vertrouwen in de rede en heldere uitleg van de natuur en de genade, ons de basiselementen kan bieden voor een geldig antwoord. Het christelijk humanisme zoals dat aangeduid is geworden door Sint-Thomas, bezit de mogelijkheid om de betekenis van de mens en zijn waardigheid te redden. Dit is de verheven taak die vandaag aan zijn leerlingen toevertrouwd is!

De Christen weet dat de toekomst van mens en wereld in de handen ligt van de goddelijke Voorzienigheid; en dit vormt voor hem een constante reden voor hoop en innerlijke vrede. De Christen echter weet ook dat God, bewogen door de liefde die Hij heeft voor de mens, medewerking vraagt ter verbetering van de wereld en ter besturen van de geschiedenis.
Aan het begin van dit niet makkelijke derde millennium berichten velen, met een duidelijkheid die stoot tot op het lijden, over de noodzaak van meesters en getuigen die in staat zijn geldige wegen aan te duiden naar een wereld die meer waardig is voor de mens. Aan de gelovigen komt de historische taak toe in Christus "de weg" voor te stellen die te bewandelen is naar de nieuwe mensheid die God voorzien heeft. Het is duidelijk een prioriteit van de nieuwe evangelisatie precies deze is van de mens van onze tijd te helpen om Hem persoonlijk te ontmoeten en om met Hem en door Hem te leven.

Sint-Thomas heeft, alhoewel geworteld in zijn tijd en middeleeuwse cultuur, een onderricht ontwikkelt dat de omstandigheden van zijn tijd oversteeg. Hij kan ook vandaag de fundamentele oriëntaties leveren voor een hedendaagse reflectie. Zijn leer en zijn voorbeeld zijn een wijze oproep aan de onveranderlijke en eeuwige waarheden die noodzakelijk zijn om een bestaan te bevorderen dat waarlijk de mens waardig is.

Document

Naam: TOT DE PAUSELIJKE ACADEMIE VAN SINT-THOMAS EN TOT DE SOCIETà INTERNAZIONALE TOMMASO D’AQUINO
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 20 september 2003
Copyrights: © 2004, Nederlands Thomas Gezelschap
Partiële vertaling: Drs. Jörgen Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam