• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik zou u willen danken voor alles wat u doet om een degelijke vorming tot het priesterschap in de Verenigde Staten te waarborgen. De apostolische visitatie van de seminaries vgl. Archief van de Kerken 42 (1987), 25 is met edelmoedige medewerking uitgevoerd. En ik ben dankbaar voor de vele brieven die u mij hebt gezonden om uw waardering uit te spreken voor dit initiatief en mij te vertellen van de vele positieve gevolgen, welke eruit zijn voortgekomen. Tegelijkertijd zijn uw pastorale belangstelling en persoonlijke betrokkenheid bij de seminarieopleiding zaken die nooit een einde mogen nemen. Ze vormen een te centrale taak en een te belangrijke prioriteit in het leven van de kerk. De Kerk van morgen gaat door de seminaries van vandaag. Met verloop van tijd zal de pastorale verantwoordelijkheid niet langer de onze zijn. Maar momenteel is de verantwoordelijkheid de onze en ze is zwaar. De ijverige vervulling ervan is een grote daad van liefde voor de kudde.

In het bijzonder vraag ik u waakzaam te zijn, opdat de dogmatische en morele leer van de kerk getrouw en duidelijk aan de seminaristen wordt voorgehouden en door hen volledig wordt aanvaard en begrepen. Op de openingsdag van het Tweede Vaticaans Concilie, 11 oktober 1962, zei Johannes XXIII tot zijn broederbisschoppen: 'Wat voor het oecumenisch concilie van het grootste belang is, is dat het heilig erfgoed van de christelijke leer op doeltreffender wijze bewaard en verkondigd wordt'. H. Paus Johannes XXIII, Toespraak, Openingstoespraak Tweede Vaticaans Concilie, Gaudet Mater Ecclesia (11 okt 1962), 20 Wat Paus Johannes van het concilie verwachtte, is ook een eerste zorg voor de priesterlijke vorming. Wij moeten waarborgen, dat onze toekomstige priesters een grondig begrip hebben van het geheel van het katholieke geloof, en vervolgens moeten wij hen voorbereiden om dit op hun beurt aan anderen voor te houden op een begrijpelijke en pastoraal gezonde wijze.

Document

Naam: TOT DE BISSCHOPPEN VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
Kleinseminarie van Onze Lieve Vrouw van de Engelen, Los Angeles
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 september 1987
Copyrights: © 1987, Archief van Kerken jrg 42, p. 915-943
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam