• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Er zijn op dit moment enkele jubilea te noemen. Het is tien jaar geleden dat mijn voorganger Johannes Paulus 1I een H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Hoevelen zoeken met hartstochtelijke toewijding naar nieuwe ‘Epifaniën / verschijningen’ van schoonheid om ze met hun artistieke schepping aan de wereld als geschenk te geven
Brief aan de kunstenaars
(4 april 1999)
schreef.Voor het eerst, aan de vooravond van het Groot Jubileum van het Jaar 2000, schreef de Paus, die zelf ook een kunstenaar was, een brief aan de kunstenaars, waarin hij de plechtigheid van een pauselijk document combineerde met de vriendelijke toon van een conversatie tussen allen die 'zich hartstochtelijk wijden aan de zoektocht naar nieuwe openbaringen van schoonheid'. Vijfentwintig jaar geleden riep dezelfde paus de zalige Fra Angelico uit tot patroon van de kunstenaars. Ik herinner ook hoe vijfenveertig jaar geleden, op 7 mei 1964, een historische gebeurtenis plaatsvond op de uitdrukkelijke wens van Paus Paulus VI om de vriendschap tussen de Kerk en de kunsten te bevestigen. De woorden die hij bij die gelegenheid sprak weerklinken vandaag opnieuw onder het dak van deze Sixtijnse kapel en raken ons hart en zinnen. 'Wij hebben u nodig', zei hij toen. 'Wij hebben uw samenwerking nodig om ons dienstwerk te kunnen verrichten dat, zoals u weet, bestaat uit het preken en het toegankelijk en begrijpelijk maken van de dingen van de geest, het onzichtbare, het onzegbare, de dingen van God zelf. En in deze activiteiten ... bent u meesters. Uw taak, uw missie en uw kunst bestaat uit het nemen van schatten van het hemelse rijk van de geest en die vorm te geven in woorden, kleuren, afbeeldingen en toegankelijk te maken." Zo groot was het ontzag van Paus Paulus VI voor de kunstenaars dat het hem bracht tot een gewaagde uitspraak: "Als wij uw hulp zouden missen', voegde hij toe, 'zou ons dienstwerk een stamelen zijn en we zouden ons bijzonder moeten inspannen om het artistiek, zelfs profetisch te maken. Om te komen tot het niveau van de hoogten van lyrische expressie van intuïtieve schoonheid, zou het priesterschap overeen moeten komen met de kunst'. Op dat moment deed Paulus VI een toezegging tot het "hernieuwen van de vriendschap tussen de Kerk en de kunstenaars", en hij nodigde de kunstenaars uit om een gelijke gedeelde toezegging te doen, daarbij een analyse makend welke factoren ertoe hebben bijgedragen dat deze relatie werd verstoord en daarbij individuele verantwoordelijkheid te nemen met moed en gepassioneerd, voor een nieuwere en diepere tocht van gemeenschappelijke kennismaking en dialoog om te komen tot een authentieke "renaissance" van de kunst in de context van een nieuw humanisme.

Document

Naam: ONTMOETING MET KUNSTENAARS
Sixtijnse Kapel
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 21 november 2009
Copyrights: © 2009, Librerie Editrice Vaticana
Vert.: Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam