• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zeer geliefde vrienden, welk een onschatbare gave voor de Kerk is de les van de Dienaar Gods Paulus VI! En hoe begeesterend is het telkens bij hem in de leer te gaan! Het is een les die ieder aangaat en engageert, naargelang de verschillende gaven en ambten die het Rijk Gods rijk is door de werking van de Heilige Geest. In dit Priesterjaar heb ik het genoegen te onderlijnen dat het de priesters aangaat en hen daar op een bijzondere manier in betrekt, de priesters voor wie Paus Montini steeds bijzondere genegenheid en ijver koesterde. In de H. Paus Paulus VI - Encycliek
Sacerdotalis Caelibatus
Over het priestercelibaat
(24 juni 1967)
schreef hij: “Gegrepen door Jezus Christus” (Fil. 3, 12) tot en met de totale overgave aan Hem, maakt de priester zich volmaakt gelijkvormig aan Christus, ook in de liefde waarmee de eeuwige Vader de Kerk, Zijn Lichaam, bemind heeft door zich geheel voor haar te offeren ... Godgewijde maagdelijkheid van de heilige bedienaars toont eigenlijk de maagdelijke liefde van Christus voor de Kerk en de maagdelijke en bovennatuurlijke vruchtbaarheid van deze vereniging” H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over het priestercelibaat, Sacerdotalis Caelibatus (24 juni 1967), 26. Ik draag deze woorden van de grote Paus op aan de talrijke priesters van het bisdom Brescia, die hier goed vertegenwoordigd zijn, evenals aan de jongeren die zich aan het seminarie voorbereiden. En ik zou ook de woorden in herinnering willen brengen die Paulus VI richtte tot de studenten van het Lombardisch seminarie op 7 december 1968, toen de moeilijkheden van de tijd na het Concilie zich voegden bij het gist in de wereld van de jongeren: “Vele mensen verwachten van de Paus schitterende gebaren, energieke en doorslaggevende toespraken. De Paus meent dat hij geen andere lijn te volgen heeft dan die van het vertrouwen in Jezus Christus, die zijn Kerk meer dan wie ook ter harte neemt. Hij zal degene zijn die de storm stilt ... Het gaat niet om een steriel wachten: doch een waakzaam wachten in gebed. Dat is de voorwaarde die Jezus voor ons gekozen heeft opdat Hij ten volle zou kunnen werken. Ook de Paus heeft nood aan de hulp van het gebed” (Insagnamenti V, (1968), 1189). Geliefde broeders, mogen de priesterlijke voorbeelden van de Dienaar Gods, Giovanni Battista Montini, u altijd begeleiden en moge de heilige Arcangelo Tadini, die ik tijdens de korte halte in Botticino vereerd heb, voor u ten beste spreken.

Document

Naam: HET PENNINGSKE VAN DE WEDUWE
Paus Paulus VI Plein, Brescia
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 november 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam