• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare vrienden, ik wil u aanmoedigen in alles wat u doet het idealisme en de edelmoedigheid van de jonge mensen van vandaag niet alleen tegemoet te treden met studieprogramma’s die hen helpen uit te blinken maar ook met de ervaring van gemeenschappelijke idealen en wederzijdse steun bij de grote opdracht die leren vormt. De vaardigheden die nodig zijn om tot een analyse te komen en om een hypothese op te stellen bieden, in combinatie met de zorgvuldige kunst van de onderscheiding, een effectief tegengif tegen de houding van in zichzelf gekeerd zijn, van terugtrekking en zelfs van vervreemding, die we soms aantreffen in onze welvarende samenlevingen en waardoor jonge mensen in het bijzonder worden getroffen. In deze context van een buitengewoon humanistische kijk op de missie van de universiteit, wil ik graag kort stilstaan bij het herstellen van de breuk tussen wetenschap en godsdienst: een herstel dat mijn voorganger paus Johannes Paulus II bijzonder na aan het hart lag. Hij heeft, zoals u weet, een beter begrip bevorderd van de verhouding tussen geloof en rede, als de beide vleugels waardoor de menselijke geest zich verheft om de waarheid te beschouwen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 0-6 Ze ondersteunen elkaar en hebben ieder hun eigen werkterrein Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 17, en toch willen sommigen ze van elkaar scheiden. De vertegenwoordigers van deze positivistische uitsluiting van het goddelijke uit de universaliteit van de rede loochenen daarmee niet alleen de diepste overtuigingen van gelovige mensen, maar ze verijdelen ook juist de dialoog van de culturen, die ze zelf voorstellen. Een begrip van de rede dat doof is voor het goddelijke en dat de godsdiensten verwijst naar het rijk van de subculturen, is niet in staat deel te nemen aan de dialoog van de culturen, waar onze wereld zo dringend behoefte aan heeft. Uiteindelijk “(vereist) de trouw aan de mens (...) de trouw aan de waarheid, die de enige garantie is voor de vrijheid” Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 9. Dit vertrouwen in het menselijk vermogen de waarheid te zoeken, de waarheid te vinden en volgens de waarheid te leven, heeft geleid tot de stichting van de grote Europese universiteiten. Dat moeten wij zeker vandaag de dag beklemtonen, opdat wij de intellectuele krachten de moed geven die nodig is voor de ontwikkeling van een toekomst van authentieke menselijke bloei, een toekomst die de mens werkelijk waardig is.

Document

Naam: ONTMOETING MET LEDEN VAN DE ACADEMISCHE WERELD IN DE VLADISLAV HAL VAN HET PRAAGSE KASTEEL
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 september 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
SRKK, Vert.: Dr. N. Stienstra; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam