• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Christenen moeten, door steeds dieper in Christus geworteld te raken, vechten tegen de neiging om zich naar binnen te keren en leren om ook in mensen uit andere culturen Gods hand te zien. Alleen oprechte evangelische liefde is sterk genoeg om een gemeenschap te helpen om te groeien van het slechts dulden van anderen naar het werkelijk respecteren van de verschillen. Alleen de verlossende genade van Christus kan ons doen overwinnen in de dagelijkse uitdaging om niet egoïstisch maar altruïstisch te zijn, niet bang maar open, niet afwijzend maar solidair.

Als ik katholieken aanspoor om uit te munten in een geest van solidariteit jegens de nieuwkomers onder hen, vraag ik uiteraard ook de immigranten om te erkennen dat zij de plicht hebben om de landen die hen toelaten te eren en de wetten, cultuur en tradities van het volk dat hen heeft opgenomen, te respecteren. Alleen op die manier zal er sociale harmonie bestaan.

De weg naar werkelijke acceptatie van immigranten in hun culturele diversiteit is moeilijk, in sommige gevallen een ware Kruisweg. Dat moet ons niet de moed ontnemen om ons te houden aan de wil van God, die in Christus alle volken tot zich wil brengen, door het instrument van zijn Kerk, het sacrament van de eenheid van heel de mensheid. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1

Soms hebben wij op die weg behoefte aan een profetisch woord, dat aangeeft wat verkeerd is en aanmoedigt wat goed is. Wanneer zich spanningen voordoen, berust de geloofwaardigheid van de Kerk in haar leerstuk van het fundamentele respect dat ieder mens toekomt, op de morele moed van pastores en gelovigen om "alles in te zetten op de liefde". Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 47

Document

Naam: WERKEN AAN DE BESTRIJDING VAN RACISME, VREEMDELINGENHAAT EN EXTREEM NATIONALISME
Boodschap voor de 89ste Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen (2003)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 oktober 2002
Copyrights: © 2002, rkkerk.nl
Vertaling: P.C. de Die
Bewerkt: 7 november 2017

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam