• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"In de epiclese vraagt de Kerk de Vader zijn Heilige Geest (of de kracht van zijn zegen) te zenden over het brood en de wijn, opdat zij door zijn kracht worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, en opdat zij die aan de Eucharistie deelnemen één lichaam en één geest mogen zijn (sommige liturgische tradities plaatsen de epiclese na de anamnese)" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1353. Het woord epiclese komt van het Griekse epi-kaleo wat aanroepen betekent, want wij roepen de scheppende kracht van de Geest aan om de eucharistische gaven te veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus. Toen in de vierde eeuw sommigen twijfelden aan de godheid van de Heilige Geest - welke evenwel duidelijk door het Eerste Concilie van Constantinopel in 381 bevestigd was -, werd zijn godheid in de gebeden van de eredienst tot uitdrukking gebracht, en leverde de liturgie een niet onbelangrijk bewijs voor de aanspraak op een zo grote waarheid. De Heilige Geest waardoor de Zoon incarneerde en mens werd, de Geest ook die de Zoon van doden heeft opgewekt (Rom. 8, 11) en rijkelijk leven schenkt aan de Kerk bij haar ontstaan, Hij is ten slotte in onze tijd in de Kerk dagelijks werkzaam door het mysterie van de Eucharistie.

In de tweede epiclese vragen wij dat "wij die delen in het Lichaam en Bloed van Christus, door de Heilige Geest tot eenheid worden samengebracht", dat wil zeggen tot het mystieke Lichaam van Christus dat de Kerk is. Daarom spoort de epiclese ons aan ontvankelijk te blijven en gehoorzaam aan God, omdat het duidelijk is dat alleen God ons het heil verleent - zoals de geschiedenis van de daden des Heren ons voldoende leert: niemand kan zeggen dat Jezus de Heer is tenzij door de Heilige Geest (1 Kor. 12, 4). Alleen God is in staat dergelijke grote heilsdaden dagelijks in de Kerk tegenwoordig te stellen. Wij dienen te bedenken dat dit als het allergrootste wonder beschouwd moet worden.

In onze dagen waardeert men de epiclese zeer sterk, omdat men ziet dat zij een verklaring is van de eenheid van heel de canon of het eucharistisch gebed, van het belang van de instellingswoorden die door Christus zijn uitgesproken en van de geweldige rijkdom ervan.

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam