• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op de laatste toejuiching in de prefatie volgt het gezang Sanctus - Heilig dat ter ere van God gezongen wordt en waarvan de woorden ontleend zijn aan het boek Jesaja (Jes. 6, 3) en waaraan de lofprijzing is toegevoegd die de kinderen de Heer Jezus toezongen bij zijn intocht in Jeruzalem (Mt. 21, 9).

Na het Sanctus - Heilig en vóór de epiclese wordt de Vader opnieuw geprezen voordat we Hem smeken de gaven door de Geest te heiligen. Vooral het vierde eucharistische gebed belijdt dat Hij alle dingen in wijsheid en liefde gemaakt heeft. De heilsdaden die de afstraling zijn van zijn heiligheid en liefde worden er verhaald: de schepping van de mens, de goddelijke barmhartigheid jegens de mens toen hij in zonde gevallen was, de sluiting van het verbond, de zending van de profeten, en - toen de volheid van de tijd gekomen was - de menswording van het goddelijk Woord en de maagdelijke ontvangenis van de Heer Jezus door de kracht van de Heilige Geest, het Paasmysterie van zijn kruis en verrijzenis, en ten slotte met Pinksteren de komst van de Geest die wij van de Vader afsmeken om de gaven te heiligen.

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam