• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"In de prefatie brengt de Kerk door Christus in de Heilige Geest dank aan de Vader voor al zijn werken, voor de schepping, de verlossing en de heiliging. Heel de gemeenschap sluit zich vervolgens aan bij de onophoudelijke lofzang die de hemelse Kerk, de engelen en alle heiligen, de driewerf heilige God toezingt." Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1352

De anafora begint bij de prefatie ofwel de bijzondere lofzang en dankzegging waarmee wij God op vrome en heilige wijze eren door Hem te loven en te prijzen opdat Hij hier op uitmuntende wijze in de Eucharistie zijn Naam bekrachtigt. Eerst begroet de priester het volk ("Dominus vobiscum"- "De Heer zij met u") en nodigt het uit actief deel te nemen ("Sursum corda"- "Verheft uw hart") en God dank te zeggen ("Gratias agamus Domino Deo nostro"- "Brengen wij dank aan de Heer onze God").

Wij brengen dank aan de Vader, door Christus in de Heilige Geest omdat wij altijd eerst lof brengen aan de Vader vanwege de heilsgebeurtenissen die Christus tot voltooiing heeft gebracht. In de eigen prefaties evenwel van de feesten eren wij God vanwege het mysterie dat op dat feest gevierd wordt. Hiervoor dient men een geschikte prefatie te kiezen zoals is voorgeschreven bijvoorbeeld met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Op deze wijze gedenken wij de gebeurtenissen uit onze heilsgeschiedenis verenigd in de vreugde om dezelfde mysteries met de hemelse Kerk van engelen en heiligen.

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam