• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het eerste eucharistische gebed wordt de Romeinse canon genoemd welke inderdaad van alle het meest Romeins is, omdat ze als enige gebruikt werd in de Romeinse liturgie tot aan de tijd van de liturgische vernieuwing die door het Tweede Vaticaans Concilie werd voorgeschreven en omdat zonder deze canon de eucharistische devotie van de Westerse Christenen niet goed begrepen kan worden.

Het gebed munt uit door zijn ouderdom en door de veelheid aan prefaties die op de diverse feesten en tijden van het liturgische jaar gebruikt werden. Het heeft twee epiclesen. De eerste, over brood en wijn, vindt men vlak vóór het instellingsverhaal. Daarin wordt de Heilige Geest slechts impliciet vermeld: "Gewaardig U, God, deze offerande ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken; dat zij aldus voor ons worde het Lichaam en Bloed van uw zeerbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus". Na de consecratie wordt de tweede epiclese gebeden voor hen die aan de Eucharistie deelnemen. Er zijn twee intercessiegebeden, het eerste voor de levenden en het tweede voor de overledenen waarbij het ene vóór de consecratie staat en het andere na de consecratie.

De canon laat voldoende duidelijk zien dat de Mis een offer is: "Aanvaard genadig - vragen wij, Heer - dit offer van ons, uw dienaars"; "brengen wij .... het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloze offer"; "Gewaardig U op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden ..... gaven .... het offer. .. U opgedragen".

Na deze korte notitie over de Romeinse canon zullen wij uiteenzetten uit welke delen alle eucharistische gebeden steeds bestaan.

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam