• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De kerkvaders hebben vanaf het begin heel duidelijk gezien dat door het eucharistische offer van Christus de profetie van Maleachi vervuld werd: "Werkelijk, van de opkomst van de zon tot aan haar ondergang is mijn Naam groot onder de volken; overal wordt aan mijn Naam ( ... ) een reine offergave gebracht" (Mal. 1, 11). De vaders leggen dan uit dat het unieke offer van Christus aanwezig is in iedere eucharistieviering aangezien het er de gedachtenisviering van is. Het Concilie van Trente nam de overlevering van de vaders over en die overlevering komt heel duidelijk naar voren in de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
zoals de volgende teksten laten zien:

"De Eucharistie is dus een offer, omdat zij het kruisoffer tegenwoordig stelt (repraesentat (praesens reddit)), omdat zij er de gedachtenis van is en er de vruchten van toepast... " Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1366

"Het offer van Christus vormt met het offer van de Eucharistie één enkel offer: 'De offergave is een en dezelfde: door het priesterlijk dienstwerk offert nu Dezelfde die eertijds aan het kruis zichzelf ten offer opdroeg; alleen de wijze van offeren is verschillend': 'In dit goddelijk offer dat tijdens de Mis voltrokken wordt, is dezelfde Christus, die zichzelf eenmaal op het altaar van het kruis op bloedige wijze offerde, aanwezig en wordt Hij op onbloedige wijze geofferd' Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 6" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1367.

"De Eucharistie is ook het offer van de Kerk ..... Het offer van Christus, tegenwoordig gesteld op het altaar, geeft aan alle generaties van christenen de mogelijkheid zich met zijn offerande te verenigen" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1368.

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam