• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De voorbereiding om de H. Eucharistie waardig te kunnen ontvangen

Als het ongepast is, dat iemand, anders dan in heiligheid, tot enige heilige dienst nadert, dan moet een christenmens zeker, naarmate de heiligheid en de goddelijkheid van dit hemels sacrament hem meer bekend is, er des te zorgvuldiger voor waken dat hij niet zonder grote eerbied en heiligheid Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 27. (can. 11) tot het ontvangen ervan nadert, te meer daar wij bij de Apostel deze schrikwekkende woorden lezen: "Wie eet en drinkt zonder het Lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis" (1 Kor. 11, 29). Daarom moet men degene die wil communiceren zijn gebod in herinnering roepen: "Wij moeten onszelf onderzoeken" (1 Kor. 11, 28).

Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 11. DH 1646

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam