• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DE H. DAMIAAN BIJ DE DANKVIERING IN BRUSSEL WEGENS DE HEILIGVERKLARING

Overgemaakt door mgr. Giacinto Berloco, de apostolische nuntius in Brussel, in de dankviering voor de heiligverklaring van pater Damiaan in de nationale Heilig-Hartbasiliek van Koekelberg op zondag 18 oktober 2009
Eminentie

Toen de heilige Vader op de hoogte werd gebracht van de nationale hulde die in de basiliek van Koekelberg zou worden gebracht aan Paus Benedictus XVI - Homilie
Heiligverklaring van Jozef Damiaan de Veuster en 4 anderen
Sint Pietersbasiliek, Vaticaan
(11 oktober 2009)
, was hij ten zeerste verheugd vast te stellen hoe trots het Belgische volk is op een van zijn zonen. Hij sluit zich graag aan bij alle gelovigen om de Heer te danken dat Hij aan de wereld en aan de Kerk een waarachtige getuige van Gods liefde heeft geschonken.

Gedreven door het enthousiasme van de naastenliefde trok de heilige Damiaan naar de leprapatiënten, niet alleen om hen te helpen maar ook om hen hun menselijke waardigheid te tonen. Diezelfde gedrevenheid liet hem ook toe om oecumenische vriendschappen te ontwikkelen en om aandacht te hebben voor de vooruitgang van de medische wetenschappen. Doorheen zijn hele leven kunnen we ook de manier onderscheiden waarop de naastenliefde de eenheid van een menselijk leven bewerkt; die liefde zorgt er ook voor dat mensenharten tot elkaar worden aangetrokken en dat alles uiteindelijk bijdraagt tot het welzijn van de mensen.

In zijn jongste encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
heeft de heilige Vader willen onderstrepen dat de grote problemen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt, niet kunnen opgelost worden door alleen maar technische oplossingen aan te reiken, als die niet gepaard gaan met een bekering van de harten. Het is die bekering die het hart opent voor gratuïteit en zelfgave. Het leven van pater Damiaan illustreert op de meest sprekende manier de noodzaak om zelfgave te koppelen aan edelmoedigheid. Moge de hoogste erkenning door de Kerk van de verdiensten van Pater Damiaan, die bevestigd werden door Gods genade, een bemoediging zijn voor al wie zich vandaag inzet in de strijd tegen lepra en tegen alle ziekten die de mens verminken. Moge hun inzet de pijn van talloze zieken verlichten; moge het ook een hulp zijn om hun hart nog meer te openen voor Gods aanwezigheid in hun leven.

De heilige Vader vertrouwt het Belgische volk toe aan de voorspraak van de maagd Maria en van de heilige Damiaan; hij schenkt graag zijn apostolische zegen aan u, aan de bisschoppen, de priesters en de diakens, aan de politieke, de burgerlijke en de militaire gezagsdragers, en aan alle mensen die deze heuglijke gebeurtenis hier vandaag bijeenbracht.

Kardinaal Tarcisio Bertone
Staatssecretaris van Zijne Heiligheid

Document

Naam: OVER DE H. DAMIAAN BIJ DE DANKVIERING IN BRUSSEL WEGENS DE HEILIGVERKLARING
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Tarcisio Kardinaal Bertone
Datum: 18 oktober 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam