• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nu weten wij zeer goed, dat alles, wat wij hierboven bevolen hebben, veel studie en arbeid eist. Maar wien is het onbekend, dat onze voorvaderen - alle moeilijkheden overwinnend - talrijke kunstgewrochten aan het nageslacht hebben nagelaten, omdat zij doordrongen waren van godsdienstzin en liturgische geest? En geen wonder: alles immers, wat uitgaat van het innerlijk leven der Kerk, overtreft het meest volmaakte van deze wereld. Mogen de moeilijkheden van deze heilige onderneming de ijver van de herders der Kerk veeleer opwekken en aanwakkeren dan verzwakken. Door eenparig en volhardend gevolg te geven aan onze wens, zullen zij den opperherder een dienst bewijzen, welke hun bisschoppelijk ambt ten volle waardig is.
Dit verordenen, verklaren en bevestigen wij, terwijl wij bepalen, dat deze apostolische constitutie van nu af blijvend geldig en van kracht zal zijn en haar volle en ongeschonden uitvoering zal bekomen en behouden, niettegenstaande alles wat er mee in strijd mocht zijn. Niemand zij het derhalve geoorloofd, deze door ons uitgevaardigde constitutie afbreuk te doen of er tegen in te gaan.
Gegeven te Rome bij St. Pieter op de vijftigste verjaardag van ons priesterschap,
de 20e December van het jaar 1928, het zevende van ons pontificaat.

Paus Pius XI

Document

Naam: DIVINI CULTUS SANCTITATEM
Over het gestadig meer bevorderen van de liturgie, de gregoriaanse zang en de gewijde muziek
Soort: Paus Pius XI - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 december 1928
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens G&S 0148, uitg. Gooi en Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam