• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Doch, opdat geestelijkheid en volk nauwgezetter gehoorzamen aan die wetten en voorschriften, die in de gehele Kerk zuiver en ongeschonden moeten onderhouden worden, behaagt het ons, hier enige punten toe te voegen, die wij in deze vijf en twintig jaren door ondervinding hebben geleerd. En dit doen wij des te liever, omdat dit jaar niet alleen de herdenking werd gevierd van het herstel der gewijde muziek, waarvan wij melding maakten, maar ook de gedachtenis van de bekende monnik Guido van Arezzo. Deze kwam, ongeveer negenhonderd jaar geleden, op bevel van de paus naar Rome en maakte zijn vernuftige vinding bekend, waardoor de reeds van oudsher overgeleverde liturgische gezangen gemakkelijker verspreid en voor het nageslacht ongeschonden bewaard konden blijven, tot nut en luister van de Kerk en van de kunst zelf.
Vroeger had de H. Gregorius de Grote de schat van gewijde melodie├źn - erfenis en monument der Vaders - verzameld, geordend en vermeerderd en wijselijk in het paleis van Lateranen zijn beroemde schola gesticht om de ware vertolking der liturgische gezangen voor altijd te verzekeren. In hetzelfde paleis gaf de monnik Guidio, in tegenwoordigheid van de geestelijkheid van Rome en van de paus zelf, een demonstratie van zijn geniale vinding. De paus keurde deze methode ten volle goed en prees haar naar verdienste en zo werd deze nieuwe vinding langzamerhand wijd en zijd verbreid en de muziekkunst in al haar vormen werd er in hoge mate door bevorderd.
Wij willen hier dan enige punten aanbevelen aan alle bisschoppen en ordlinarii, die, als bewakers der liturgie de gewijde kunst in hun kerken moeten behartigen. Daardoor beantwoorden wij als het ware aan de wensen van zovele muziekecongressen en bijzonder van de onlangs te Rome gehouden bijeenkomst, die ons werden bekend gemaakt door talrijke geestelijke herders en ijverige, bevorderaars van de kerkmuziek, wie wij hier de verdiende lof toekennen. En wij bevelen, dat deze voorschriften ten uitvoer worden gelegd met krachtige middelen en op de wijze, hieronder aangegeven.

Document

Naam: DIVINI CULTUS SANCTITATEM
Over het gestadig meer bevorderen van de liturgie, de gregoriaanse zang en de gewijde muziek
Soort: Paus Pius XI - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 december 1928
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens G&S 0148, uitg. Gooi en Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam