• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk heeft van haar stichter Christus de opdracht ontvangen, te waken over de heiligheid van de goddelijke eredienst. Haar komt het dus toe met behoud, van het wezen van Misoffer en sacramenten de ceremoniƫn, riten, formulen, gebeden en zang voor te schrijven, waardoor het best geregeld wordt dat verheven en officiƫle dienstwerk, dat als de heilige handeling bij uitnemendheid de naam liturgie draagt. De liturgie is inderdaad een heilige zaak. Door haar verheffen wij ons tot God en worden wij met Hem verenigd; door haar belijden wij ons geloof en kwijten wij ons jegens God van de dure plicht van dankbaarheid voor de weldaden en genaden, die wij voortdurend behoeven. Vandaar de innige band tussen dogma en liturgie zoals ook tussen christelijke eredienst en heiliging van het volk. Daarom was Celestinus I er van overtuigd, dat in de eerbiedwaardige formulen der liturgie de norm van het geloof ligt uitgedrukt. Hij zegt immers: "De norm van het gebed moet de norm van het geloof bepalen. Want wanneer de leiders van het christenvolk de hun toevertrouwde zending vervullen, pleiten zij ten gunste van het menselijk geslacht bij de goddelijke barmhartigheid; zij bidden en smeken in gemeenschap met geheel de Kerk, die met hen medeverzucht."

Document

Naam: DIVINI CULTUS SANCTITATEM
Over het gestadig meer bevorderen van de liturgie, de gregoriaanse zang en de gewijde muziek
Soort: Paus Pius XI - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 december 1928
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens G&S 0148, uitg. Gooi en Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam