• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Mentaliteitsverandering

In de dertig jaar na 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
heeft zich in onze Kerk een gelukkige mentaliteitsverandering voorgedaan. Er is een dialoog op gang gekomen tussen vertegenwoordigers van jodendom en christendom. Daardoor leren christenen het jodendom meer kennen zoals het zichzelf ziet, in zijn traditie en in zijn huidige situatie. Daardoor leren joden beter verstaan wie Jezus Christus is voor ons christenen. Wij verheugen ons over de vruchten van deze toenadering. Maar er is nog veel te doen. Vooroordelen en vormen van antisemitisme steken telkens weer de kop op in onze samenleving. Dit vraagt om waakzaamheid en beslistheid. Daarom zijn in onze Kerk verscheidene initiatieven genomen.
Reeds in 1951 werd de Katholieke Raad voor Israël opgericht met het doel in onze Kerk het bewustzijn te versterken van de betekenis van het jodendom en onze relaties te verbeteren. Vorig jaar gaven wij aan deze Raad een officiële status als zelfstandige kerkelijke instelling.
Daarnaast stelden wij vorig jaar een bisschoppelijke commissie in voor de betrekkingen met het jodendom, bedoeld om het beleid van de Bisschoppenconferentie op dit terrein te ondersteunen.
Wij waarderen het dat aan de katholieke theologische opleidingen in toenemende mate aan het jodendom aandacht wordt gegeven; niet alleen in zijn historische betekenis maar ook aan de actuele verschijningsvorm en de betekenis ervan voor de christelijke traditie.
De dialoog tussen christelijke kerken en het jodendom heeft in Nederland een vaste vorm gekregen in het Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland (OJEC). Onze Kerk neemt via de Katholieke Raad voor Israël aan dit overleg deel.

Document

Naam: LEVEND UIT ééN EN DEZELFDE WORTEL - ONZE RELATIE TOT HET JODENDOM
Soort: Nederland
Auteur: Bisschoppen van de RK Kerkprovincie in Nederland
Datum: 19 oktober 1995
Copyrights: © 1995, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam