• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HEILIGVERKLARING VAN JOZEF DAMIAAN DE VEUSTER EN 4 ANDEREN
Sint Pietersbasiliek, Vaticaan

Paus Benedictus XVI heeft in de Sint-Pietersbasiliek vijf zaligen gecanoniseerd. De vijf nieuwe heiligen zijn: de Poolse aartsbisschop Zygmut Szczesny Felinski, de Spaanse dominicaan Francisco Coll y Guitart, de Belgische missionaris Damiaan de Veuster, de Spaanse trappist Rafael Amaiz Baròn en de Franse religieuze Marie de la Croix Jugan.
Inleiding

{...}

Jezus nodigt zijn leerlingen uit tot een totale gave van hun leven, zonder berekening en menselijk voordeel, met een onvoorwaardelijk vertrouwen in God. De heiligen gaan in op deze veeleisende uitnodiging en volgen de gekruisigde en verrezen Christus in nederigheid en gehoorzaamheid. Hun volmaaktheid, met een geloofslogica die voor mensen soms onbegrijpelijk is, bestaat erin niet zichzelf meer in het middelpunt te plaatsen, maar tegen de stroom in te gaan door te leven volgens het Evangelie.

{...}

Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895)
Francisco Coll y Guitart (1812-1875)
Damiaan de Veuster (1840-1889)
{in het Nederlands}

Jozef De Veuster, die de naam Damiaan verkreeg in de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, verliet zijn geboorteland Vlaanderen toen hij 23 jaar oud was, in 1863, en wel om het evangelie te verkondigen aan de andere kant van de wereld, op de Hawaï-eilanden. Zijn missieactiviteit, die hem zoveel vreugde heeft verschaft, gaat zijn hoogtepunt vinden in de naastenliefde. Niet zonder vrees en weerzin, heeft hij ervoor gekozen naar het eiland Molokai te gaan ten dienste van de melaatsen die zich daar bevinden, door iedereen verlaten; zo stelt hij zich bloot aan de ziekte waaronder ze lijden. Hij voelt zich bij hen thuis. De dienaar van het Woord is een lijdende dienaar geworden, melaats met de melaatsen gedurende de laatste vier jaar van zijn leven.

{in het Duits}

Om Christus na te volgen heeft pater Damiaan niet alleen zijn heimat verlaten, maar ook zijn gezondheid op het spel gezet: daarom heeft hij – naar het woord dat Jezus ons vandaag in het evangelie verkondigt – het eeuwige leven bekomen Vgl. Mc. 10, 30 .

{in het Frans}

Uitgerekend twintig jaar na de heiligverklaring van een andere Belg, broeder Mutien-Marie, is de Kerk in België opnieuw verenigd om hulde te brengen aan God aan een van haar zonen die erkend is als een waarachtige dienaar Gods. Tegenover deze edele figuur herinneren we eraan dat het de liefde die eenheid schept: liefde brengt eenheid voort en maakt haar begerenswaardig. In navolging van St.-Paulus spoort pater Damiaan ons aan te vechten voor de goede zaak Vgl. 1 Tim. 1, 18 , niet voor de strijd die verdeeldheid brengt, maar die mensen samenbrengt. Hij nodigt ons uit onze ogen te openen voor de melaatsheid die de menselijkheid van onze broeders aantast en ook vandaag een beroep blijft doen op de liefde van onze dienende aanwezigheid, meer nog dan op onze vrijgevigheid.

Rafael Arnáiz Barón (1911-1938)
Marie de la Croix Jugan (1792-1879)
Afsluiting

Document

Naam: HEILIGVERKLARING VAN JOZEF DAMIAAN DE VEUSTER EN 4 ANDEREN
Sint Pietersbasiliek, Vaticaan
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 oktober 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Kerknet.be
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam