• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zeker, wij weten heel goed, welk een berg van ingewortelde vooroordelen hardnekkig de blijde vervulling in de weg staat van de bede van Christus, die Hij bij het laatste avondmaal tot de eeuwige Vader richtte voor de volgelingen van het Evangelie: "Mogen ze allen één zijn." (Joh. 17, 21) Maar wij weten ook, dat de kracht van het gebed zo groot is, dat het zelfs een berg kan verzetten en in zee werpen Vgl. Mc. 11, 23 , als wij één vurig gebedsfront vormen en smeken met een sterk geloof en een zuiver hart. Het is daarom ons innig verlangen dat allen, wie de dringende oproep tot terugkeer naar de christelijke eenheid ter harte gaat - en niemand, die aan Christus toebehoort, mag deze gewichtige zaak geringschatten - vurige smeekbeden richten tot God, de bron van orde, eenheid en schoonheid, opdat de lofwaardige wensen van alle goeden spoedig in vervulling mogen gaan. De weg tot bereiking van dit doel wordt zeker gebaand door een rustig onderzoek zonder verbittering of hartstocht, waarmee men thans meer dan vroeger de feiten uit het verleden pleegt te reconstrueren en te beschouwen.

Document

Naam: SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1951
Copyrights: © 1951, Ecclesia Docens 0187
Vert.: dr. Chr. Oomen C.ss.R., dr. M. Mulders C.ss.R. en dr. J. Kahmann C.ss.R
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam