• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Motieven tot hereniging

Wat ons betreft, wij wensen dat zij goed beseffen, hoe wij slechts gedachten van vrede en niet van onheil koesteren. Vgl. Jer. 29, 11 Overigens is het voldoende bekend, dat wij dat ook metterdaad getoond hebben. En als wij ons noodgedwongen daarop beroemen, dan roemen wij in de Heer, de gever van alle goede wil. Want op het voorbeeld van onze voorgangers hebben wij ons voortdurend beijverd, de oosterse christenen de terugkeer naar de katholieke Kerk te vergemakkelijken. Hun rechtmatige liturgische gebruiken hebben wij beschermd, de oosterse studies bevorderd, heilzame wetten voor hen uitgevaardigd, onze grote zorg gewijd aan de heilige Congregatie voor de oosterse Kerk, die aan de Romeinse curie bestaat en de patriarch van de Armeniërs hebben wij met het Romeinse purper vereerd.

Toen de laatste oorlog woedde met zijn nasleep van gebrek, hongersnood en ziekten, hebben wij er naar gestreefd, overal de steeds toenemende ellende te verlichten, zonder daarbij onderscheid te maken tussen hen en degenen, die ons Vader noemen. Weduwen, kinderen, ouden van dagen en zieken trachtten wij te helpen. En nog gelukkiger zouden wij zijn geweest, als wij onze middelen even groot hadden kunnen maken als onze verlangens. Mogen dus zij, die door de rampspoed der tijden zijn afgescheiden, niet dralen de verschuldigde onderwerping te betuigen aan deze Apostolische Stoel. voor wie regeren weldoen betekent, aan deze onwrikbare rots der waarheid, door God opgericht. Mogen zij dit doen in navolging van Flavianus, die tweede Johannes Chrysostomus in het doorstaan van lijden om wille van de gerechtigheid, in navolging van de Concilievaders van Chalcedon, die hoogwaardige ledematen van het mystieke lichaam van Christus, in navolging van Marcianus, die sterke, milde en wijze vorst, en van Pulcheria, die schitterende lelie van koninklijke en ongerepte schoonheid. Wij voorzien, dat deze terugkeer tot de eenheid van de Kerk een overvloedige bron van zegeningen zal worden tot algemeen welzijn van de christenheid.

Document

Naam: SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1951
Copyrights: © 1951, Ecclesia Docens 0187
Vert.: dr. Chr. Oomen C.ss.R., dr. M. Mulders C.ss.R. en dr. J. Kahmann C.ss.R
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam