• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk, 'sacrament van eenheid'
Het goede nieuws is de boodschap van de oneindige liefde van de Vader, geopenbaard in Jezus Christus, die in de wereld kwam om "de kinderen van God die ver-strooid zijn, te verzamelen en tot eenheid te brengen" (Joh. 11, 52) en hen te verenigen tot een grote familie van mensen, waarin God Zijn woning gevonden heeft . Vgl. Openb. 21, 3 Daarom herinnerde paus Paulus VI hieraan toen hij sprak over de Kerk, memorerende dat "niemand buiten de moederlijke bezorgdheid van de Kerk valt. Niemand staat buiten haar dienst. Niemand is haar vijand, als hij niet zelf wil. Niet voor niets noemt de Kerk zich katholiek. Niet voor niets heeft zij de opdracht in de wereld de eenheid, de liefde en de vrede te bevorderen." H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de Kerk, Ecclesiam Suam (6 aug 1964), 94

Deze woorden herhalend, zegt het Tweede Vaticaanse Concilie dat "dit messiaanse volk, hoewel het alle mensen nog niet metterdaad omvat en niet zelden voorkomt als een kleine kudde, niettemin ... de krachtigste kiem van eenheid, hoop en heil is." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9 De Kerk is zich bewust van haar missie. Ze weet dat Christus wilde dat zij een teken van eenheid in de wereld zou zijn. Het is dan ook vanuit dit perspectief dat zij het fenomeen van de migratie beschouwt, dat zich heden ten dage voordoet met al zijn positieve en negatieve aspecten. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, De Kerk in Amerika, Ecclesia in America (22 jan 1999), 20-22

Aan de ene kant versnelt globalisering kapitaalstromen en uitwisselingen van goederen en diensten tussen de volkeren maar onvermijdelijk beïnvloedt ze ook de menselijke samenleving. Iedere belangrijke gebeurtenis die in een bepaald deel van de wereld plaatsvindt heeft zijn weerslag op de gehele planeet, terwijl het gevoel toeneemt, dat alle naties een gemeenschappelijke bestemming hebben. De nieuwe generaties hebben de toenemende overtuiging dat de aarde een 'global village' is geworden en zij sluiten vriendschapsbanden die boven de taal- of cultuurverschillen uitgroeien. Naast elkaar leven wordt voor menigeen een alledaagse realiteit.

Terzelfder tijd echter veroorzaakt globalisering nieuwe breuken. Binnen het kader van een liberalisme zonder adequate controle, wordt de kloof tussen de 'winnende' en de 'verliezende' landen steeds groter. De eerstgenoemde hebben geld en technologie die hen veroorloven naar behoeve te genieten van de hulpbronnen van de wereld, een mogelijkheid die zij niet altijd gebruiken in de geest van solidariteit en het eerlijk samen delen. De laatstgenoemde daarentegen hebben niet gemakkelijk toegang tot de hulpbronnen die nodig zijn voor bevredigende menselijke ontwikkelingen en hebben soms zelfs gebrek aan de meest essentiële middelen van bestaan; veroorzaakt door schulden en uiteengereten door binnenlandse onlusten, eindigen zij dikwijls met het verspillen van hun magere welvaart aan oorlogen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 33 Zoals ik al memoreerde met mijn Boodschap voor de Internationale Dag voor de Vrede in 1998, is de uitdaging van onze tijd om een globalisering te verzekeren in solidariteit, een globalisering zonder marginalisering. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldjongerendag 1998 (30 nov 1997), 3

Document

Naam: ‘IK WAS VREEMDELING EN GIJ HEBT MIJ GASTVRIJHEID VERLEEND’
Boodschap voor de 86ste Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 november 1999
Copyrights: © 1999, rkkerk.nl
Vertaling: C. Meijs-Coesmans
Bewerkt: 8 februari 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam