• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Jubileum, een periode van pelgrimage en ontmoeting
Met het grote Jubileum viert de Kerk de Geboorte van Christus. Om deze tijd van genade ten diepste te kunnen ondervinden zullen vele gelovigen op pelgrimstocht gaan naar de schrijnen van het Heilige Land, naar Rome en naar de heilige plaatsen op de hele wereld, waar zij zullen leren om hun hart te openen voor iedereen, vooral voor degenen die anders zijn: gasten, vreemdelingen, immigranten, vluchtelingen, degenen die andere religies aanhangen en niet-gelovigen.

Pelgrimstochten zijn altijd al een duidelijk teken geweest in het leven van gelovigen, al waren er verschillen in cultuurvormen en periodes, omdat "een pelgrimstocht het beeld oproept van de persoonlijke gang van de gelovige in het voetspoor van de Verlosser: het is een oefening in heilbrengende ascese, in berouw om de menselijke zwakheden, in voortdurende waakzaamheid voor de eigen wankelmoedigheid, in innerlijke voorbereiding op de hervorming van het hart." H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Bul ter afkondiging van het Grote Jubileumjaar 2000, Incarnationis mysterium (30 nov 1998), 7

Voor veel pelgrims wordt deze ervaring van een innerlijke reis vergezeld van de voordelen van ontmoetingen met andere gelovigen die verschillen in achtergrond, cultuur en geschiedenis. Een pelgrimstocht wordt daardoor een goede gelegenheid om anderen te ontmoeten. Al wie - net als Abraham - eerst de moeite gedaan heeft om zijn land te verlaten, evenals zijn familie en het huis van zijn vader Vgl. Gen. 12, 1 is bovendien meer geneigd zijn hart te openen voor hen die anders zijn.

Een vergelijkbaar proces vindt plaats bij migratie die, door mensen 'uit zichzelf te laten treden', een handreiking kan worden naar anderen en naar andere sociale verbanden waarin zij kunnen integreren wanneer de noodzakelijke voorwaarden voor een vreedzame coëxistentie zijn geschapen.

Document

Naam: ‘IK WAS VREEMDELING EN GIJ HEBT MIJ GASTVRIJHEID VERLEEND’
Boodschap voor de 86ste Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 november 1999
Copyrights: © 1999, rkkerk.nl
Vertaling: C. Meijs-Coesmans
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam