• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Terwijl een deel van de bevolking van Nederland zichzelf agnostisch noemt of zelfs atheïstisch, belijdt meer dan de helft het christelijk geloof; en het toenemend aantal immigranten die andere religieuze tradities volgen, maakt het meer dan ooit nodig dat de burgerlijke autoriteiten de plaats van religie in de Nederlandse samenleving erkennen. Een indicatie dat uw regering dat doet, blijkt uit het gegeven dat de confessionele scholen in uw land ondersteuning krijgen van de staat; en dat is terecht, aangezien dergelijke instituties ertoe geroepen zijn om een bijdrage van betekenis te leveren aan wederzijds begrip en aan sociale cohesie, doordat zij waarden doorgeven die geworteld zijn in een transcendente visie betreffende de menselijke waardigheid. Nog belangrijker dan scholen zijn op dit vlak gezinnen, gebouwd op het fundament van een stabiel en vruchtbaar huwelijk van een man en een vrouw. Niets kan de vormende waarde van het opgroeien in de veilige context van een gezin evenaren of vervangen, omdat daar geleerd wordt de persoonlijke waardigheid van de ander te respecteren en te stimuleren, omdat men daar het vermogen verwerft tot “hartelijke ontvangst, ontmoeting en dialoog, belangeloze beschikbaarheid, edelmoedige dienst- baarheid, grote solidariteit” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 43 Vgl. Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 221; kortom, omdat daar geleerd wordt lief te hebben. Van de andere kant is het waarschijnlijk dat een samenleving die alternatieve modellen van huiselijk leven aanmoedigt uit liefde voor een veronderstelde diversiteit zich sociale consequenties op de hals haalt die niet leiden tot een integrale ontwikkeling van de mens Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 44.51. De katholieke Kerk in uw land wenst haar deel te doen in het ondersteunen en bevorderen van een stabiel gezinsleven, zoals de Nederlandse Bisschoppenconferentie bevestigd heeft in haar recente document over de pastorale zorg van jeugdigen en het gezin. Ik hoop van harte dat er naar de katholieke bijdrage aan het ethische debat door alle sectoren van de Nederlandse samenleving geluisterd wordt, opdat de edele cultuur die uw land al eeuwenlang onderscheidt, bekend mag blijven vanwege haar solidariteit met arme en kwetsbare personen, haar bevordering van de authentieke vrijheid en het respect voor de waardigheid en de onschatbare waarde van ieder menselijk leven.

Document

Naam: TOT HENRIëTTE BARONES VAN LYNDEN-LEIJTEN, NIEUWE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN BIJ DE HEILIGE STOEL, BIJ GELEGENHEID VAN DE OVERHANDIGING VAN DE GELOOFSBRIEVEN
Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 2 oktober 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
SRKK; Vert.: mr. M.AJ.M. Bronzwaer; Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam