• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Elke generatie heeft de taak om zich opnieuw in te laten met de moeilijke zoektocht naar de juiste ordening van de menselijke zaken, om het juiste gebruik van de menselijke vrijheid te leren verstaan Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 25. En terwijl de plicht om de “structuren van de vrijheid” te versterken, van vitaal belang is, is dit nooit genoeg: de menselijke aspiraties stijgen uit boven zichzelf, gaan verder dan wat elke politieke en economische autoriteit kan bieden; ze zijn gericht op een schitterende hoop Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 35 die haar oorsprong heeft in wat verder dan onszelf ligt, in waarheid, schoonheid en goedheid. Vrijheid zoekt een doel: het vereist overtuiging voor het waarlijk goede; ze vindt dus haar voltooiing in het weten en het doen wat juist is en rechtvaardig. Waarheid is dus de leidende norm voor de vrijheid en goedheid de voltooiing van de vrijheid. Aristoteles definieerde het goede als “dat waarnaar alle dingen streven” en hij suggereerde dat “alhoewel het waardevol is voor één enkel man om een doel te bereiken, het beter en meer gelijkend op God is om dit bereiken voor een natie of stadstaten” Aristoteles, Ethica Nicomacheia. 1 Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 2. Inderdaad ligt de verheven verantwoordelijkheid om ontvankelijkheid voor de waarheid en de goedheid te doen ontwaken bij alle religieuze, politieke en culturele leiders, ieder op zijn of haar wijze. Samen dienen wij de strijd om de vrijheid en de zoektocht naar de waarheid aan te gaan; ofwel gaan zij hand in hand ofwel gaan zij samen in ellende ten onder Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 90.

Document

Naam: ONTMOETING MET DE CIVIELE EN POLITIEKE OVERHEDEN EN MET DE LEDEN VAN HET CORPS DIPLOMATIQUE
Sala Spagnola van het kasteel van Praag, het presidentieel paleis - Praag
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 26 september 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Engels: Jörgen Vijgen
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam