• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mens zijn betekent op zoek zijn. En, zoals ik kort geleden al benadrukte in mijn encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
, al het menselijk zoeken is uiteindelijk een zoeken naar God: "Geloof en rede zijn als de twee vleugels waarmee de menselijke geest opstijgt tot de beschouwing van de waarheid. Het verlangen om de waarheid, en uiteindelijk God zelf, te kennen is door God in het mensenhart neergelegd opdat de mens, door Hem te kennen en lief te hebben, omtrent zichzelf tot de volle waarheid zou kunnen komen." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998) Het grote Jubileum wordt een viering van God als het doel van al het menselijk zoeken, een viering van de oneindige genade waarnaar alle mannen en vrouwen verlangen - ook al voelen zij zich vaak gehinderd door de zonde, wat net is alsof zij, om de woorden van Augustinus te gebruiken, wel het goede zoeken, maar op de verkeerde plaats. Wij zondigen als we God zoeken op plaatsen waar Hij niet te vinden is. Vgl. H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. X, 38

Met de woorden 'Wie de Vader zoekt', doelt het thema voor de Wereldcommunicatiedag van dit jaar dan ook op iedere man en iedere vrouw. Iedereen is op zoek, maar niet iedereen zoekt op de juist plaats. Het thema onderkent de uitzonderlijke invloed van de media in de hedendaagse cultuur en daarmee de bijzondere verantwoordelijkheid van de media om te getuigen van de waarheid omtrent het leven, de menselijke waardigheid en de ware betekenis van onze vrijheid en onderlinge afhankelijkheid.

Document

Naam: MASSAMEDIA: EEN VRIENDSCHAPPELIJKE METGEZEL VOOR WIE DE VADER ZOEKT
Boodschap voor de XXXIIIste Wereldcommunicatiedag 1999
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 januari 1999
Copyrights: © 1999, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vertaling: P. de Die (SRKK)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam