• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Doorluchtige Prelaten-Auditeurs en Officieren, dat zijn de overdenkingen die ik, op het vlak van een zo belangrijk en ernstig onderwerp, met u van harte wilde delen. Ik vertrouw ze toe aan uw geest en aan uw hart, overtuigd als ik ben van uw volkomen trouw en gehechtheid aan Gods Woord, geïnterpreteerd door het Leergezag van de Kerk en aan de canonieke wet, in haar meest authentieke en meest volledige interpretatie. Ik roep over uw delicate dienst aan de Kerk de blijvende bescherming aan van Maria, Regina familiae. Ik verzeker u dat ik u nabij ben in mijn waardering en in mijn erkentelijkheid en ik verleen u, als teken van mijn blijvende genegenheid, van ganser harte een bijzondere apostolische zegen.

Document

Naam: OPNIEUW BEVESTIGEN DAT HET GESLOTEN EN VOLTROKKEN HUWELIJK NOOIT KAN WORDEN ONTBONDEN, ZELFS NIET DOOR DE MACHT VAN DE PAUS
Tot de leden van de Rechtbank van de Romeinse Rota ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar 1997 - Sala Clementina
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 januari 2000
Copyrights: © 2002, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 326, p. 321-326
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam