• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zeker, "de Kerk kan, na beoordeling van de situatie door het bevoegde kerkelijk tribunaal, verklaren "dat een huwelijk nietig is", dat wil zeggen dat het huwelijk nooit heeft bestaan en in dat geval zijn de contractanten "vrij om te huwen, waarbij zij zich moeten houden aan de natuurlijke verplichtingen van een eerdere verbintenis ". Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1629 De nietigverklaringen omwille van de motieven die door het canoniek recht zijn voorzien, in het bijzonder voor het ontbreken van de huwelijkstoestemming of de gebrekkige vorm ervan Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1095-1107, mogen niet tegengesteld zijn aan het principe van de onverbreekbaarheid.

Het is onmiskenbaar zo dat de heersende mentaliteit van de maatschappij waarin we leven het moeilijk heeft om de onverbreekbaarheid van de huwelijksband te aanvaarden, evenals het begrip huwelijk als "foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt" - waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1055. § 1, waarvan de wezenlijke eigenschappen zijn "unitas et indissolubilitas, quae in matrimonia christiano ratione sacramenti obtinent firmitatem" - de eenheid en de onontbindbaarheid, die in het christelijk Huwelijk om reden van het Sacrament een bijzondere bekrachtiging vinden. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1056 Maar deze reële moeilijkheid staat niet "sic et simpliciter" gelijk met een concrete afwijzing van het christelijk huwelijk of van zijn wezenlijke eigenschappen. Nog minder rechtvaardigt deze moeilijkheid de veronderstelling (soms ongelukkig geformuleerd door sommige rechtbanken), dat de voornaamste intentie van huwenden, in een geseculariseerde maatschappij die echtscheiding aanprijst, zou zijn: zodanig een verbreekbaar huwelijk te wensen, dat men veeleer een bewijs zou eisen dat er wel degelijk een reëel akkoord bestaat.

Om de uitsluiting van een wezenlijke eigenschap of de ontkenning van een wezenlijk doel van het huwelijk te bevestigen, hebben de canonieke traditie en de rechtspraak van de Rota steeds geëist dat die beide het voorwerp zouden zijn van een positieve wilsakt die verder gaat dan een gewone of generieke wil, dan een vaag voornemen dat voor interpretatie vatbaar is, dan, in bepaalde gevallen, een verkeerde opvatting van het nut van een echtscheiding, of dan eenvoudigweg het voornemen om de reëel aangegane verbintenis niet te respecteren.

Document

Naam: OPNIEUW BEVESTIGEN DAT HET GESLOTEN EN VOLTROKKEN HUWELIJK NOOIT KAN WORDEN ONTBONDEN, ZELFS NIET DOOR DE MACHT VAN DE PAUS
Tot de leden van de Rechtbank van de Romeinse Rota ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar 1997 - Sala Clementina
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 januari 2000
Copyrights: © 2002, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 326, p. 321-326
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam